Thứ tư,  07/06/2023

Phát triển bền vững từ phương châm kinh doanh an toàn, uy tín

LSO-Những năm gần đây, thị trường kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của nhiều công ty lớn và các doanh nghiệp tư nhân. Hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát triển nhanh làm gia tăng đáng kể sức ép cạnh tranh trên lĩnh vực này. Tuy vậy, nhờ nỗ lực thực hiện phương châm kinh doanh an toàn, uy tín, Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tạo được sự phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH địa phương. Năm qua, với nhiều nỗ lực trong tổ chức khai thác, cung ứng, chi nhánh đạt tổng doanh thu gần 840,5 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ 2009; nộp ngân sách nhà nước gần 46,9 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2009. Mạng lưới kinh doanh xăng dầu của chi nhánh không ngừng phát triển. Đến nay đã có 36 cửa hàng xăng dầu và 3 cửa hàng chuyên kinh doanh gas, được phân bố đều trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh. Trong đó các cửa hàng đều...

LSO-Những năm gần đây, thị trường kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của nhiều công ty lớn và các doanh nghiệp tư nhân. Hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát triển nhanh làm gia tăng đáng kể sức ép cạnh tranh trên lĩnh vực này. Tuy vậy, nhờ nỗ lực thực hiện phương châm kinh doanh an toàn, uy tín, Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tạo được sự phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH địa phương.
Năm qua, với nhiều nỗ lực trong tổ chức khai thác, cung ứng, chi nhánh đạt tổng doanh thu gần 840,5 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ 2009; nộp ngân sách nhà nước gần 46,9 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2009. Mạng lưới kinh doanh xăng dầu của chi nhánh không ngừng phát triển. Đến nay đã có 36 cửa hàng xăng dầu và 3 cửa hàng chuyên kinh doanh gas, được phân bố đều trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh. Trong đó các cửa hàng đều được trang bị hệ thống cột bơm điện tử hiện đại, hệ thống nhập kín giảm thiểu được ô nhiễm môi trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành được chi nhánh từng bước triển khai tới tận các cửa hàng.
Cửa hàng xăng dầu số 8 thuộc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn luôn đảm bảo an toàn, chính xác
Để đảm bảo an toàn trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, chi nhánh đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện các quy chế phục vụ cho công tác quản lý điều hành. Ban giám đốc luôn có sự tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cửa hàng trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý của tổng công ty, không ngừng đổi mới và hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, xây dựng, bổ sung các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của từng giai đoạn. Nhờ vậy, các chỉ tiêu tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt, khoán giao chi phí kinh doanh cho các cửa hàng trực thuộc đã cơ bản được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong tham gia giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị được chú trọng. Công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính, quản lý đầu tư có sự tham gia giám sát của người lao động đã từng bước đi vào nề nếp. Các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động và phát huy vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, phát động phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trực tiếp nhất là tổ chức công đoàn đã phát huy vai trò giám sát, thực hiện nghiêm túc thoả ước lao động. Cán bộ viên chức được thực hiện chế độ, chính sách theo luật định, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khám sức khoẻ định kỳ và được tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường, công tác hoàn thành nhiệm vụ; được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được tập huấn và thực hiện nghiêm túc về các quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

Không chỉ chú trọng an toàn trong kinh doanh, hệ thống cửa hàng xăng dầu của chi nhánh luôn được quan tâm đầu tư thiết bị đo lường hiện đại, chính xác, các cột bơm được kiểm tra, kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo bán hàng đủ số lượng, đúng chất lượng. Đây cũng chính là yếu tố làm nên uy tín để phát triển bền vững của chi nhánh trong kinh doanh. Theo ông Hoàng Văn Vinh, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn, năm 2011, chi nhánh tập trung mọi điều kiện theo chỉ đạo của ngành để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo hướng hình thành tập đoàn xăng dầu đa sở hữu. Hiện tại, thị phần của chi nhánh trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 60%. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh xăng dầu đã và đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ, đòi hỏi đơn vị phải có cơ chế, chính sách bán hàng phù hợp tại từng thời điểm. Để thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng của năm 2011, giữ vị trí chủ đạo trên thị trường nội tỉnh, Ban giám đốc chi nhánh chủ trương tăng cường chỉ đạo các đầu mối trực thuộc đảm bảo nguồn hàng, phát huy tối đa nguồn lực, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn, chính xác, giữ gìn uy tín trong kinh doanh.

Hoàng Thái