Chủ nhật,  16/01/2022

TP Hồ Chí Minh thu hồi về ngân sách 155 tỷ đồng qua thanh tra phòng, chống tham nhũng

Ngày 15-2, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác năm 2010, đề ra kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện... dự hội nghị.Năm 2010, Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác tại các quận, huyện, sở, ngành. Qua 215 cuộc thanh tra, tại 284 đơn vị (có 169 cuộc đã kết thúc), ngành thanh tra TP Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách 155 tỷ đồng; 99.841 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 65 tập thể, 259 cá nhân; ban hành hơn 33 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt hơn 60 tỷ đồng; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra năm vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự... Năm 2010, nhiều vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử công minh, đúng pháp luật, trong đó có những vụ án lớn, được...

Ngày 15-2, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác năm 2010, đề ra kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện… dự hội nghị.

Năm 2010, Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác tại các quận, huyện, sở, ngành. Qua 215 cuộc thanh tra, tại 284 đơn vị (có 169 cuộc đã kết thúc), ngành thanh tra TP Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách 155 tỷ đồng; 99.841 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 65 tập thể, 259 cá nhân; ban hành hơn 33 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt hơn 60 tỷ đồng; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra năm vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự… Năm 2010, nhiều vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử công minh, đúng pháp luật, trong đó có những vụ án lớn, được nhân dân quan tâm như vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ 262 nghìn USD; vụ Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn phạm tội nhận hối lộ, cố ý làm trái… đã tạo được niềm tin trong nhân dân.

Năm 2011, Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng đề ra kế hoạch: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thực hiện phòng, chống tham nhũng, nhất là ở những lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, thuế, hải quan; các tổng công ty, doanh nghiệp có vốn Nhà nước…

Theo Nhandan