Thứ năm,  27/01/2022

Ngân hàng TMCP Công thương: Trên 257 triệu đồng tiền thừa trả cho khách hàng

LSO- Thực hiện công tác chuyên môn, tính từ đầu năm 2010 đến nay, cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lạng Sơn đã trả tiền thừa cho khách hàng 140 món, với tổng số tiền 257,696 triệu đồng. Trong đó, món tiền thừa nhiều nhất là 100 triệu đồng do Hồ Sĩ Khôi, cán bộ phòng tiền tệ kho quỹ trả lại cho khách...

LSO- Thực hiện công tác chuyên môn, tính từ đầu năm 2010 đến nay, cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lạng Sơn đã trả tiền thừa cho khách hàng 140 món, với tổng số tiền 257,696 triệu đồng. Trong đó, món tiền thừa nhiều nhất là 100 triệu đồng do Hồ Sĩ Khôi, cán bộ phòng tiền tệ kho quỹ trả lại cho khách hàng.


Lâm Giang