Thứ năm,  06/10/2022

Quy hoạch ổn định vùng sản xuất lúa thu đông đồng bằng sông Cửu Long

* Xuất hiện thoái hóa đất, nguy cơ sa mạc hóa ở miền trung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương củng cố, mở rộng diện tích sản xuất lúa thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long theo hướng ổn định và bền vững.Theo đó, Bộ đề nghị các tỉnh thuộc vùng này rà soát cơ cấu vụ lúa cả năm và quy hoạch sản xuất ổn định bằng việc gia cố bờ bao, hệ thống bơm điện, tập huấn cho nông dân sử dụng giống phù hợp, ứng dụng quy trình sản xuất tốt. Đồng thời xem xét khả năng tăng diện tích lúa thu đông ở những địa bàn có điều kiện và có sự đồng thuận của người dân.Theo điều tra, nghiên cứu của Trung tâm Quy hoạch đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), khu vực miền trung đã xuất hiện đất thoái hóa diện tích khá lớn, nguy cơ sa mạc hóa cao. Nguyên nhân là do quá trình xói mòn, rửa trôi xảy ra mạnh mẽ vào mùa mưa hằng năm, tập trung vào địa bàn rừng núi và bán sơn địa có độ dốc lớn, trong đó chịu...

* Xuất hiện thoái hóa đất, nguy cơ sa mạc hóa ở miền trung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương củng cố, mở rộng diện tích sản xuất lúa thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long theo hướng ổn định và bền vững.

Theo đó, Bộ đề nghị các tỉnh thuộc vùng này rà soát cơ cấu vụ lúa cả năm và quy hoạch sản xuất ổn định bằng việc gia cố bờ bao, hệ thống bơm điện, tập huấn cho nông dân sử dụng giống phù hợp, ứng dụng quy trình sản xuất tốt. Đồng thời xem xét khả năng tăng diện tích lúa thu đông ở những địa bàn có điều kiện và có sự đồng thuận của người dân.

Theo điều tra, nghiên cứu của Trung tâm Quy hoạch đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), khu vực miền trung đã xuất hiện đất thoái hóa diện tích khá lớn, nguy cơ sa mạc hóa cao. Nguyên nhân là do quá trình xói mòn, rửa trôi xảy ra mạnh mẽ vào mùa mưa hằng năm, tập trung vào địa bàn rừng núi và bán sơn địa có độ dốc lớn, trong đó chịu tác động nhiều là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận… Ngành Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo các địa phương cần quy hoạch sử dụng đất hợp lý theo hướng bền vững, trên cơ sở nghiên cứu địa lý, sinh thái tổng hợp thoái hóa đất, phù hợp với từng vùng góp phần hạn chế tình trạng thoái hóa đất dẫn đến sa mạc hóa.

Theo Nhandan