Thứ tư,  28/09/2022

Chỉ định Vietcombank phục vụ Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay 21-2 đã có quyết định chỉ định Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phục vụ cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.Theo quyết định số 291/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN giao Vietcombank làm ngân hàng phục vụ giải ngân nguồn vốn tài trợ thực hiện Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức do WB tài trợ theo Hiệp định Tài trợ cho Khoản tín dụng số 4786-VN ký ngày 13-8-2010 giữa đại diện Việt Nam và WB.Thống đốc NHNN cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Vietcombank chịu trách nhiệm thực hiện những quy định nêu trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Khoản Tài trợ trong khuôn khổ dự án...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay 21-2 đã có quyết định chỉ định Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phục vụ cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Theo quyết định số 291/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN giao Vietcombank làm ngân hàng phục vụ giải ngân nguồn vốn tài trợ thực hiện Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức do WB tài trợ theo Hiệp định Tài trợ cho Khoản tín dụng số 4786-VN ký ngày 13-8-2010 giữa đại diện Việt Nam và WB.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Vietcombank chịu trách nhiệm thực hiện những quy định nêu trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Khoản Tài trợ trong khuôn khổ dự án này.

Theo Nhandan