Thứ tư,  19/01/2022

Tràng Định: Vững vàng trong biến động

LSO-Năm 2010 qua đi với nhiều sự kiện trọng đại và cũng không ít những biến động. Mục tiêu tăng trưởng từ 10,5-11% trong năm 2010 của Tràng Định được đánh giá là một con số khá cao, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Nông dân huyện Chi Lăng đưa cơ giới phục vụ sản xuất Ảnh: Thanh ĐànTrong chỉ đạo điều hành, UBND huyện luôn bám sát các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Ban chấp hành Đảng bộ, HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2010. Từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Có sự phân công cụ thể các thành viên UBND huyện theo dõi từng ngành, từng lĩnh vực và phụ trách từng xã, thị trấn; quán triệt cán bộ sâu sát cơ sở nắm tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong chỉ đạo điều hành, tập trung xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng...

LSO-Năm 2010 qua đi với nhiều sự kiện trọng đại và cũng không ít những biến động. Mục tiêu tăng trưởng từ 10,5-11% trong năm 2010 của Tràng Định được đánh giá là một con số khá cao, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nông dân huyện Chi Lăng đưa cơ giới phục vụ sản xuất

Ảnh: Thanh Đàn

Trong chỉ đạo điều hành, UBND huyện luôn bám sát các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Ban chấp hành Đảng bộ, HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2010. Từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Có sự phân công cụ thể các thành viên UBND huyện theo dõi từng ngành, từng lĩnh vực và phụ trách từng xã, thị trấn; quán triệt cán bộ sâu sát cơ sở nắm tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong chỉ đạo điều hành, tập trung xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách để tập trung chỉ đạo thực hiện, đồng thời chủ động xử lý, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất trên tất cả các lĩnh vực.
Ông Nguyễn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ mục tiêu của năm 2010, ngay từ cuối năm 2009, UBND huyện đã tổ chức giao các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách đến từng xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, đồng thời cụ thể hóa bằng các quyết định của UBND huyện, đồng thời tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện ngay trong những tháng đầu năm. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chính một số đơn vị giao thiếu hoặc thấp hơn chỉ tiêu huyện giao và đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách năm 2010. Trong sản xuất nông lâm nghiệp, từ đầu vụ đã gặp phải hạn hán kéo dài, các hồ đập thiếu nước nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc gieo trồng. Đã dự báo trước tình hình, nên các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích ngô trên các chân ruộng hạn; tăng nhanh diện tích thạch đen và cây công nghiệp; đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới kịp thời các công trình thủy lợi và bố trí thiết bị chống hạn, chủ động điều tiết nước hợp lý, đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất. Nhờ đó lĩnh vực sản xuất quan trọng này đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tăng trưởng đạt 6,97%, một con số ấn tượng của ngành kinh tế chủ lực trong huyện. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Tràng Định tiếp tục phát triển khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, dụng cụ cầm tay, cơ khí nhỏ, xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm…Về đầu tư, xây dựng, năm 2010 tổng nguồn vốn xây dựng trên địa bàn huyện là trên 83,7 tỷ đồng, trong đó vốn do UBND huyện làm chủ đầu tư là hơn 36,3 tỷ đồng. Tràng Định đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng…xét một cách tổng thể tiến độ xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đề ra, thanh toán, giải ngân đạt kế hoạch vốn giao trong năm. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, chính quyền các cấp đã tích cực huy động nội lực trong nhân dân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Kết quả, tăng trưởng của ngành công nghiệp – xây dựng đạt 11,04%. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, Tràng Định tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường và tích cực thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tập trung vào lĩnh vực nông lâm sản…tạo ra sự phát triển sôi động trong giao thương nhưng vẫn giữ được sự ổn định, giá cả thị trường không có sự tăng, giảm đột biến. Kết quả, tăng trưởng của ngành thương mại – dịch vụ đạt 14,03%.

Tăng trưởng của các ngành kinh tế đã góp phần đưa tăng trưởng GDP của toàn huyện đạt con số 10,7%, đạt chỉ tiêu đề ra. Đánh giá một cách tổng quan, trong tổng số 19 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đề ra năm 2010, Tràng Định đã hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch 16 chỉ tiêu. Đây là một con số minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong một năm có nhiều sự kiện trọng đại, nhưng cũng không ít biến động. Ông Nguyễn Hữu Chiến khẳng định mục tiêu tổng quát của Tràng Định trong năm 2011: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí; đảm bảo an sinh xã hội…Với một hệ thống các giải pháp đã được xây dựng một cách cụ thể, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tràng Định đã và đang ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011. Năm mới, vững tin vào những thắng lợi mới.

Lê Minh