Thứ năm,  27/01/2022

Doanh nghiệp phải báo rõ lượng gạo tồn kho trong hợp đồng xuất khẩu

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), bắt đầu từ 1-3, các doanh nghiệp khi đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo phải báo cáo rõ lượng gạo tồn kho.Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu phải có ít nhất 50% lượng gạo trong kho so với hợp đồng đã ký. Theo đó, trong bản đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo gửi cho VFA, doanh nghiệp phải thể hiện rõ những nội dung như số lượng, chủng loại, chất lượng, phương thức giao hàng, giá cả, phương thức thanh toán... Từ ngày 21-2, VFA đã tăng giá sàn xuất khẩu cả hai loại gạo, cụ thể giá sàn xuất khẩu loại gạo 5% tấm ở mức 520 USD/tấn (tăng 20 USD/tấn) và loại gạo 25% tấm tăng thêm 10 USD/tấn, lên mức 490...

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), bắt đầu từ 1-3, các doanh nghiệp khi đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo phải báo cáo rõ lượng gạo tồn kho.

Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu phải có ít nhất 50% lượng gạo trong kho so với hợp đồng đã ký. Theo đó, trong bản đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo gửi cho VFA, doanh nghiệp phải thể hiện rõ những nội dung như số lượng, chủng loại, chất lượng, phương thức giao hàng, giá cả, phương thức thanh toán… Từ ngày 21-2, VFA đã tăng giá sàn xuất khẩu cả hai loại gạo, cụ thể giá sàn xuất khẩu loại gạo 5% tấm ở mức 520 USD/tấn (tăng 20 USD/tấn) và loại gạo 25% tấm tăng thêm 10 USD/tấn, lên mức 490 USD/tấn.

Theo Nhandan