Thứ ba,  18/01/2022

Cao Lộc 10 năm thực hiện Dự án 661: Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

LSO-Là huyện miền núi biên giới phía đông bắc của tỉnh, với 79% hộ dân sống ở khu vực nông thôn, vì vậy, phát triển trồng rừng luôn được huyện Cao Lộc xác định là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Những năm qua, cùng với các chương trình trồng rừng khác, Dự án trồng rừng 661 của Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống của nhân dân, ngoài cung cấp nguồn lâm sản, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, diện tích rừng trồng của dự án còn có tác dụng trong phòng chống thiên tai, bão lũ, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần tích cực cho công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.Phun thuốc trừ sâu róm thông bảo vệ rừngTriển khai thực hiện Dự án 661, giai đoạn 2000-2010, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành các lực lượng, đơn vị quản lý dự án, cơ quan chức năng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác phát triển rừng; giao đất lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tác tổ...

LSO-Là huyện miền núi biên giới phía đông bắc của tỉnh, với 79% hộ dân sống ở khu vực nông thôn, vì vậy, phát triển trồng rừng luôn được huyện Cao Lộc xác định là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Những năm qua, cùng với các chương trình trồng rừng khác, Dự án trồng rừng 661 của Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống của nhân dân, ngoài cung cấp nguồn lâm sản, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, diện tích rừng trồng của dự án còn có tác dụng trong phòng chống thiên tai, bão lũ, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần tích cực cho công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.
Phun thuốc trừ sâu róm thông bảo vệ rừng
Triển khai thực hiện Dự án 661, giai đoạn 2000-2010, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành các lực lượng, đơn vị quản lý dự án, cơ quan chức năng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác phát triển rừng; giao đất lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tác tổ chức, cá nhân liên doanh đầu tư trồng rừng. Sau 10 năm đã đạt được những kết quả rất phấn khởi. Đối với rừng phòng hộ đặc dụng bảo vệ được 17.461ha, đạt 100% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh 454,26 ha, đạt 100% kế hoạch; trồng rừng mới 5.224 ha, đạt 98% kế hoạch; chăm sóc rừng phòng hộ 17.461 ha, đạt 94% kế hoạch. Ngoài ra, còn có rừng phòng hộ của các dự án trung ương đóng trên địa bàn, bộ đội biên phòng và Nông Lâm trường 196. Đối với rừng sản xuất (SX) đã bảo vệ được 547ha; khoanh nuôi 547ha; trồng rừng 3.826,89ha; chăm sóc 547ha. Nhằm đẩy mạnh phát triển rừng SX, huyện đã huy động được nhiều nguồn lực khác đầu tư như: Dự án Việt Đức, trồng cây phân tán…đồng thời, để tăng nhanh khối lượng rừng SX theo hướng SX hàng hóa, giai đoạn 1999-2010, cùng với đầu tư cho trồng rừng tập trung, huyện đã quan tâm chỉ đạo trồng rừng phân tán nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh về tài nguyên đất đai trong phát triển lâm nghiệp. Diện tích trồng cây phân tán từ năm 1999-2010 đạt 2.927,39 ha với số vốn đầu tư 2.044.641.780 đồng. Để có cơ sở xây dựng chính sách đầu tư hỗ trợ, khuyến khích các hộ gia đình trồng rừng SX, Cao Lộc là 1 trong 11 huyện, thành phố của tỉnh được Sở Nông nghiệp và PTNT đầu tư thí điểm dự án hỗ trợ trồng rừng SX từ năm 2007 đến nay, kết quả trồng được gần 550ha với vốn đầu tư 1.227.485.000 đồng. Qua đó, đã góp phần tăng độ che phủ của rừng, nâng cao chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ đầu nguồn các sông, hồ, đập… Bên cạnh đó, chất lượng rừng trồng ngày càng được nâng lên, người dân đã biết áp dụng tiến bộ KHKT vào SX, từ gieo ươm cây giống đến trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại rừng… Đến nay, khi nhiều cánh rừng đã được bao phủ bởi một màu xanh ngát của các loại cây lâm nghiệp cũng là lúc cuộc sống của người trồng rừng đang từng bước đổi thay, nhiều hộ đã bắt đầu có thu nhập từ khai thác gỗ rừng, nhựa thông và một số sản phẩm khác từ rừng, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, huyện còn chú trọng trồng rừng kết hợp với trồng cây ăn quả và những cây có tầng tán cao, đa tác dụng như: hồng, mận, trám, sấu, lát… tạo ra những khu rừng vừa có tác dụng phòng hộ, vừa tăng thu nhập cho người dân. Công tác bảo vệ rừng đạt được nhiều tiến bộ, hiện tượng phát nương làm rẫy đã giảm cơ bản, tình trạng khai thác rừng trái phép được kiểm soát chặt chẽ hơn. Công tác phòng chống cháy rừng, sâu bệnh hại được nâng cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến năm 2015, huyện Cao Lộc phấn đấu trồng 1.102,97 ha rừng; bảo vệ có hiệu quả toàn bộ 18.008 ha rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ 1.796,2 ha. Để đạt được các mục tiêu trên, huyện tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy quản lý, chỉ đạo từ huyện đến các xã có dự án cơ sở đồng bộ, đủ mạnh; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các đơn vị quản lý lâm nghiệp trên địa bàn, củng cố lâm trường quốc doanh, khuyến khích lâm trường xây dựng dự án trồng rừng SX; tăng cường công tác dịch vụ SX cho nhân dân trong vùng; xây dựng các chương trình hỗ trợ SX cho người dân trong vùng rừng phòng hộ rất xung yếu…

Minh Thảo