Thứ tư,  08/02/2023

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Sáng 24-2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020" do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trường đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên tham dự hội thảo. Hơn 250 đại biểu phần lớn là các nhà khoa học có uy tín, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý tập trung phân tích thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010, cũng như dự báo cục diện kinh tế - tài chính, địa chính trị thế giới trong giai đoạn mới, qua đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đang là trở ngại cho tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế nước ta cũng đang phải đối mặt với hàng loạt bất ổn vĩ mô như thâm hụt cán cân vãng lai và cán cân thanh toán, áp lực...

Sáng 24-2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trường đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên tham dự hội thảo. Hơn 250 đại biểu phần lớn là các nhà khoa học có uy tín, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý tập trung phân tích thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010, cũng như dự báo cục diện kinh tế – tài chính, địa chính trị thế giới trong giai đoạn mới, qua đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đang là trở ngại cho tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế nước ta cũng đang phải đối mặt với hàng loạt bất ổn vĩ mô như thâm hụt cán cân vãng lai và cán cân thanh toán, áp lực lạm phát, thâm hụt ngân sách cao và nợ công đang tăng nhanh, giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp có dấu hiệu sụt giảm, tăng trưởng kinh tế vẫn theo quy mô chiều rộng, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Trong bối cảnh hiện nay, việc phân tích, đánh giá thực tiễn phát triển đất nước và chất lượng tăng trưởng kinh tế 10 năm qua là một đòi hỏi mang tính cấp thiết xuất phát từ yêu cầu nội tại của nền kinh tế và yêu cầu thích ứng khi tham gia quá trình hội nhập toàn cầu. Với nhiều ý kiến đóng góp mang tính chất xây dựng, hội thảo đã cố gắng tập trung những luận cứ khoa học và thực tiễn cần thiết cho việc đề xuất và lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp điều kiện của Việt Nam và xu thế của thời đại, bảo đảm tăng trưởng nhanh, cân bằng, hài hòa và bền vững trong giai đoạn tới.

Theo Nhandan