Thứ sáu,  02/12/2022

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 giảm 3,15% so tháng 1

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tháng 2 đạt 149.735 tỷ đồng, giảm 3,15% so với tháng 1. Trong cơ cấu tổng mức tháng 2, nhóm có tỷ trọng lớn nhất là thương nghiệp đã giảm 4,71% do là tháng Tết nghỉ dài và các hoạt động mua bán hàng hóa tiêu dùng đã tập trung vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, các nhóm ngành khác như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vẫn tăng từ 2,26 đến 4,13% do nhu cầu vui chơi, giải trí, du lịch tăng mạnh trong những ngày Tết và trong mùa lễ hội. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ hai tháng đầu năm đạt 304.342 tỷ đồng, tăng 23,7% so cùng kỳ năm 2010, nếu loại trừ yếu tố tăng giá, mức tăng là...

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tháng 2 đạt 149.735 tỷ đồng, giảm 3,15% so với tháng 1. Trong cơ cấu tổng mức tháng 2, nhóm có tỷ trọng lớn nhất là thương nghiệp đã giảm 4,71% do là tháng Tết nghỉ dài và các hoạt động mua bán hàng hóa tiêu dùng đã tập trung vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, các nhóm ngành khác như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vẫn tăng từ 2,26 đến 4,13% do nhu cầu vui chơi, giải trí, du lịch tăng mạnh trong những ngày Tết và trong mùa lễ hội. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ hai tháng đầu năm đạt 304.342 tỷ đồng, tăng 23,7% so cùng kỳ năm 2010, nếu loại trừ yếu tố tăng giá, mức tăng là 10,2%.

Theo Nhandan