Thứ tư,  28/09/2022

Hải Phòng, Vĩnh Phúc: Mở rộng hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại được xem là biện pháp quan trọng để Hải Phòng thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2011-2015) đề ra là "Phấn đấu để Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2020 từ hai đến ba năm...".Những năm gần đây, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại nước ngoài. Các đoàn công tác tận dụng mọi cơ hội xúc tiến, mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư với một số nước khu vực châu Âu có tiềm năng, thế mạnh và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Bên cạnh đó, thành phố cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi, cùng bàn bạc, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài đến với Hải Phòng.Với việc đẩy mạnh công tác đối ngoại, năm 2011, Hải Phòng phấn đấu thu hút được 500 triệu USD vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (một trong 13 khu kinh tế của...

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại được xem là biện pháp quan trọng để Hải Phòng thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2011-2015) đề ra là “Phấn đấu để Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2020 từ hai đến ba năm…”.

Những năm gần đây, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại nước ngoài. Các đoàn công tác tận dụng mọi cơ hội xúc tiến, mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư với một số nước khu vực châu Âu có tiềm năng, thế mạnh và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Bên cạnh đó, thành phố cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi, cùng bàn bạc, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài đến với Hải Phòng.

Với việc đẩy mạnh công tác đối ngoại, năm 2011, Hải Phòng phấn đấu thu hút được 500 triệu USD vào Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (một trong 13 khu kinh tế của cả nước) và các khu công nghiệp của thành phố, tăng gần gấp năm lần so với năm 2010; trong đó phấn đấu thu hút hơn 200 triệu USD vốn FDI – đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để đạt được mục tiêu trên, Hải Phòng chú trọng công tác vận động xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, các dự án trọng điểm của thành phố; nâng cao hiệu quả hợp tác &#39Hai hành lang và một vành đai kinh tế Việt – Trung&#39. Thành phố đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực có thế mạnh và điều kiện phù hợp như: hợp tác về khoa học công nghệ với thành phố Brest (Pháp), hợp tác về nông nghiệp với I-xra-en, hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với Anh, Pháp; tăng cường công tác vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các kiều bào về thành phố hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án hợp phần và dự án tổng thể, những khó khăn vướng mắc cần giải quyết đối với Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án tổng thể cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc sử dụng nguồn vốn ODA – JBIC Nhật Bản, giai đoạn I bao gồm sáu dự án hợp phần: Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh; mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên; thoát nước và xử lý nước thải Vĩnh Yên; cải tạo lưới điện trung áp thành phố Vĩnh Yên; cải tạo lưới điện trung áp thị xã Phúc Yên và hợp phần mềm về thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư đến đầu tư tại Vĩnh Phúc. Đến nay, dự án hoàn thành công tác lập thiết kế – dự toán và hồ sơ mời thầu và đã mở thầu được 5/9 gói thầu: ba gói thầu đấu thầu quốc tế rộng rãi có sơ tuyển là CP-1 (Đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh), CP-2 (Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên) và CP-3 (Thoát và xử lý nước thải Vĩnh Yên). Hai gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước của dự án cải tạo lưới điện trung áp Vĩnh Yên là CP- 4, CP- 5; chuẩn bị phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu cho các gói thầu rộng rãi còn lại từ CP- 6 đến CP- 9.

Tuy nhiên, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện các dự án vẫn còn những khó khăn, vướng mắc: Tiến độ triển khai dự án chậm so với kế hoạch và hợp đồng tư vấn; đơn giá vật tư biến động mạnh dẫn tới nguy cơ giá dự thầu của các nhà thầu bỏ cao hơn dự toán, tiến độ triển khai công tác bồi thường GPMB còn chậm… Vĩnh Phúc yêu cầu các ngành chức năng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nhanh chóng giải quyết những vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là Dự án đường Mê Linh; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát thi công.

Theo Nhandan