Thứ hai,  27/03/2023

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt năm 2011

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.Thông tư này quy định về giá bán lẻ điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện căn cứ trên giá bán điện bình quân năm 2011 và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giá bán buôn điện cho các đơn vị bán lẻ điện mua điện trực tiếp từ các tổng công ty điện lực hoặc các công ty điện lực tỉnh.Theo Thông tư, giá bán lẻ điện bậc thang sinh hoạt gồm bảy bậc, cụ thể: cho 50 kW giờ (hộ nghèo và thu nhập thấp) là 993 đồng/kW giờ; cho kW giờ từ 0 đến 100 (hộ thu nhập thông thường):1.242 đồng/kW giờ; Từ 101 đến 150 kW giờ:1.304 đồng/kW giờ; Từ 151 đến 200 kW giờ:1.651 đồng/kW giờ; Từ 201 đến 300 kW giờ:1.788 đồng/kW giờ; Từ 301 đến 400 kW giờ:1.912 đồng/kW giờ; Từ 401 kW giờ trở lên: 1.962 đồng/kW giờ.Giá điện bậc thang đầu tiên (0 đến 50 kW giờ) chỉ áp...

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.
Thông tư này quy định về giá bán lẻ điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện căn cứ trên giá bán điện bình quân năm 2011 và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giá bán buôn điện cho các đơn vị bán lẻ điện mua điện trực tiếp từ các tổng công ty điện lực hoặc các công ty điện lực tỉnh.
Theo Thông tư, giá bán lẻ điện bậc thang sinh hoạt gồm bảy bậc, cụ thể: cho 50 kW giờ (hộ nghèo và thu nhập thấp) là 993 đồng/kW giờ; cho kW giờ từ 0 đến 100 (hộ thu nhập thông thường):
1.242 đồng/kW giờ; Từ 101 đến 150 kW giờ:
1.304 đồng/kW giờ; Từ 151 đến 200 kW giờ:
1.651 đồng/kW giờ; Từ 201 đến 300 kW giờ:
1.788 đồng/kW giờ; Từ 301 đến 400 kW giờ:
1.912 đồng/kW giờ; Từ 401 kW giờ trở lên: 1.962 đồng/kW giờ.
Giá điện bậc thang đầu tiên (0 đến 50 kW giờ) chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kW giờ/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp để được mua điện theo giá bậc thang đầu tiên đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện. Biểu giá từ bậc thang thứ hai trở đi được áp dụng cho các hộ sử dụng điện sinh hoạt thông thường khác và cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có đăng ký với bên bán điện cho sản lượng điện sử dụng từ kW giờ thứ 51 trở lên. Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt cho các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo hình thức sử dụng thẻ trả trước là: 1.639 đồng/kW giờ (giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng – VAT). Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia do UBND cấp tỉnh phê duyệt nhưng không được nằm ngoài mức giá trần và giá sàn được quy định như sau: Giá sàn: 1.863 đồng/kW giờ; Giá trần: 3.105 đồng/kW giờ.
Theo Nhandan