Thứ năm,  06/10/2022

Ðàm phán với ADB về dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm tại Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1156/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, dự án vận tải hành khách công cộng lớn nhất trên địa bàn Hà Nội từ trước tới nay.Tuyến đường sắt thí điểm đô thị có tổng chiều dài 12,5 km, trong đó 8,5 km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4 km phần ngầm (từ Thủ Lệ đến Ga Hà Nội). Dự kiến năm 2015, dự án này bắt đầu đi vào khai thác với bốn toa, tốc độ tối đa của tàu là 80...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1156/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, dự án vận tải hành khách công cộng lớn nhất trên địa bàn Hà Nội từ trước tới nay.
Tuyến đường sắt thí điểm đô thị có tổng chiều dài 12,5 km, trong đó 8,5 km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4 km phần ngầm (từ Thủ Lệ đến Ga Hà Nội). Dự kiến năm 2015, dự án này bắt đầu đi vào khai thác với bốn toa, tốc độ tối đa của tàu là 80 km/giờ.
Theo Nhandan