Thứ hai,  20/03/2023

Việt Nam là một trong những đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới

Phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh dẫn báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu 40 năm tới của U.Buýt-tơ, nhà kinh tế hàng đầu của Citigroup, đăng trên tờ Thư tín hàng ngày (Anh) mới đây cho biết, 11 nước đang phát triển sẽ là những đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới, gồm Việt Nam, Băng-la-đét, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, I-rắc, Mông Cổ, Ni-giê-ri-a, Phi-li-pin và Xri...

Phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh dẫn báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu 40 năm tới của U.Buýt-tơ, nhà kinh tế hàng đầu của Citigroup, đăng trên tờ Thư tín hàng ngày (Anh) mới đây cho biết, 11 nước đang phát triển sẽ là những đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới, gồm Việt Nam, Băng-la-đét, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, I-rắc, Mông Cổ, Ni-giê-ri-a, Phi-li-pin và Xri Lan-ca.

Theo Nhandan