Thứ năm,  09/02/2023

Vùng đặc biệt khó khăn ở Ðác Nông có nhiều khởi sắc

Ngày 1-3, UBND tỉnh Đác Nông đã tổ chức tổng kết năm năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) giai đoạn II từ năm 2006-2010 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và tám huyện, thị xã trong tỉnh.Chương trình 135 giai đoạn II được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đác Nông gồm 21 xã và 28 thôn, buôn, bon đặc biệt khó khăn thuộc bảy huyện trong tỉnh. Với tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 132,1 tỷ đồng, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 146 công trình. Thông qua các dự án, hợp phần đầu tư của chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc các xã, thôn, buôn, bon được hưởng lợi từ chương trình. Đến nay trong số 21 xã và 28 thôn, buôn,...

Ngày 1-3, UBND tỉnh Đác Nông đã tổ chức tổng kết năm năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) giai đoạn II từ năm 2006-2010 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và tám huyện, thị xã trong tỉnh.

Chương trình 135 giai đoạn II được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đác Nông gồm 21 xã và 28 thôn, buôn, bon đặc biệt khó khăn thuộc bảy huyện trong tỉnh. Với tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 132,1 tỷ đồng, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 146 công trình. Thông qua các dự án, hợp phần đầu tư của chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc các xã, thôn, buôn, bon được hưởng lợi từ chương trình. Đến nay trong số 21 xã và 28 thôn, buôn, bon thuộc Chương trình 135 của tỉnh đã có 11 xã có số hộ nghèo giảm xuống dưới 25%; 85% xã có đường giao thông xe cơ giới từ trung tâm xã đến tất cả các thôn, buôn, bon; hơn 80% xã có công trình thủy lợi bảo đảm tưới cho hơn 85% diện tích sản xuất nông nghiệp; hơn 80% hộ được sử dụng điện sinh hoạt; 100% xã có trường lớp kiên cố, không còn tình trạng học ca ba; 75% học sinh THCS trong độ tuổi được đến trường; các thôn, buôn đều có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng hoàn chỉnh còn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào khai hoang mở rộng đất canh tác phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, giao thương trao đổi hàng hóa, hạn chế tình trạng tư thương ép giá, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Theo Nhandan