Chủ nhật,  29/01/2023

TP Hồ Chí Minh triển khai sáu chương trình đột phá phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 1-3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh khai mạc hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ lần thứ 3 (mở rộng), nhằm triển khai thực hiện sáu chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận sáu chương trình đột phá. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với mục tiêu xây dựng nhanh nguồn lực con người đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đạt chuẩn, trong đó có năm trường đạt chuẩn đào tạo ngang tầm các trường cùng cấp các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; từng bước thu hút sinh viên các nước khu vực Đông - Nam Á đến học tập. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phấn đấu đến năm 2015 có 70% lao động được đào tạo. Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán...

Ngày 1-3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh khai mạc hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ lần thứ 3 (mở rộng), nhằm triển khai thực hiện sáu chương trình đột phá phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2015. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận sáu chương trình đột phá. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với mục tiêu xây dựng nhanh nguồn lực con người đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đạt chuẩn, trong đó có năm trường đạt chuẩn đào tạo ngang tầm các trường cùng cấp các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; từng bước thu hút sinh viên các nước khu vực Đông – Nam Á đến học tập. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phấn đấu đến năm 2015 có 70% lao động được đào tạo. Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, các ngành kinh tế chủ lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và CNH, HĐH thành phố. Cùng với đó là đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị; nguồn nhân lực các lĩnh vực y tế, văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao.

Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, thành phố xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực.

Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 12%; đến năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 57%, công nghiệp 42%, nông nghiệp 1%. Tập trung phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học – công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; chú trọng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả cao, bền vững.

Chương trình giảm ùn tắc giao thông: Tập trung đầu tư xây dựng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông; hình thành hệ thống giao thông đồng bộ; phát triển nhanh vận tải hành khách công cộng; nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của người tham gia giao thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Chương trình chống ngập nước: Thành phố sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa và thủy triều cho diện tích 100 km2 và 3,3 triệu người tại khu vực trung tâm; phấn đấu xóa các điểm ngập do mưa hiện hữu, hạn chế phát sinh điểm ngập mới…

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: phấn đấu đến năm 2015, có từ 80 đến 90% cơ sở sản xuất, dịch vụ, thương mại có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn. Lưu giữ, thu gom, vận chuyển xử lý theo tiêu chuẩn 100% lượng chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế, nước thải công nghiệp, nước thải y tế. 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo tiêu chuẩn…

Trong việc tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, ngoài kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2011 đã giao, tỉnh Bắc Giang tiếp tục huy động các nguồn vốn khác như vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu, vốn ứng trước của kế hoạch năm 2012, vốn tạm ứng của Kho bạc Nhà nước… để đầu tư cho các dự án có tính chất cấp bách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Song song với việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, các chương trình dự án và nâng cao chất lượng quy hoạch, tỉnh Bắc Giang tập trung cao cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án đầu tư trọng điểm như: tỉnh lộ 293, công trình thủy lợi sông Sỏi (huyện Yên Thế), đường nối tỉnh lộ 398 đi quốc lộ 18 (huyện Yên Dũng), Bệnh viện Đa khoa tỉnh có quy mô 800 giường (TP Bắc Giang)… Tỉnh Bắc Giang cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, thực hiện các dự án thông qua việc xã hội hóa trong đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có khả năng tài chính đầu tư vào các dự án thuê đất, dự án cơ sở hạ tầng và thông báo rộng rãi danh mục các dự án đầu tư thực hiện theo các hình thức BOT, BTO, BT… Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo Nhandan