Chủ nhật,  05/02/2023

Mức thu tại trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 23/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.Theo đó, từ ngày 10-4-2011 mức thu phí đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 10 nghìn đồng/lượt, 300 nghìn đồng/tháng, 800 nghìn đồng/ quý; xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ hai đến dưới bốn tấn là 15 nghìn đồng/lượt, 450 nghìn đồng/tháng, 1,2 triệu đồng/quý; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ bốn đến dưới mười tấn là 22 nghìn đồng /lượt, 660 nghìn đồng/tháng, 1,8 triệu đồng/quý; xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng công-ten-nơ 20 fit là 40 nghìn đồng/lượt, 1,2 triệu đồng/tháng, 3,2 triệu đồng/ quý; xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng công-ten-nơ 40 fit là 80 nghìn đồng/lượt, 2,4 triệu đồng/tháng và 6,5 triệu...

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 23/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài.

Theo đó, từ ngày 10-4-2011 mức thu phí đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 10 nghìn đồng/lượt, 300 nghìn đồng/tháng, 800 nghìn đồng/ quý; xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ hai đến dưới bốn tấn là 15 nghìn đồng/lượt, 450 nghìn đồng/tháng, 1,2 triệu đồng/quý; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ bốn đến dưới mười tấn là 22 nghìn đồng /lượt, 660 nghìn đồng/tháng, 1,8 triệu đồng/quý; xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng công-ten-nơ 20 fit là 40 nghìn đồng/lượt, 1,2 triệu đồng/tháng, 3,2 triệu đồng/ quý; xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng công-ten-nơ 40 fit là 80 nghìn đồng/lượt, 2,4 triệu đồng/tháng và 6,5 triệu đồng/quý.

Theo Nhandan