Thứ năm,  09/02/2023

Kiểm tra việc áp dụng lãi suất bằng đồng Việt Nam

Ngày 2-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Công điện số 01/CĐ-NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra việc áp dụng lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.Qua phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và một số phóng viên, hiện nay ở nhiều địa phương, một số ngân hàng thương mại đang cố tình nâng mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam lên đến 17-18%/năm, gây bất ổn thị trường tiền gửi, đẩy mặt bằng lãi suất tăng cao.Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra ngay việc áp dụng lãi suất huy động đồng Việt Nam thực tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; trường hợp phát hiện đơn vị vi phạm, phải lập ngay biên bản và xử lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định; tổng hợp tình hình, báo cáo Thống đốc...

Ngày 2-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Công điện số 01/CĐ-NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra việc áp dụng lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Qua phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và một số phóng viên, hiện nay ở nhiều địa phương, một số ngân hàng thương mại đang cố tình nâng mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam lên đến 17-18%/năm, gây bất ổn thị trường tiền gửi, đẩy mặt bằng lãi suất tăng cao.

Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra ngay việc áp dụng lãi suất huy động đồng Việt Nam thực tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; trường hợp phát hiện đơn vị vi phạm, phải lập ngay biên bản và xử lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định; tổng hợp tình hình, báo cáo Thống đốc NHNN.

Theo Nhandan