Thứ tư,  08/02/2023

Kiểm toán hỗ trợ lãi suất: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 52 tỷ đồng

Kiểm toán nhà nước (KTNN) cho biết, kết thúc chuyên đề kiểm toán chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh năm 2009, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 52 tỷ đồng.Qua kiểm toán 20 đơn vị gồm các tổ chức tín dụng, công ty tài chính và Ngân hàng Nhà nước với 209 chi nhánh, cơ quan kiểm toán đã phát hiện sai phạm ở các hình thức: một số tổ chức tín dụng, công ty tài chính, ngân hàng cho vay không đúng đối tượng; khách hàng sử dụng vốn vay hỗ trợ lãi suất không đúng mục đích hoặc thiếu chứng từ như hợp đồng, hóa đơn bán hàng chứng minh mục đích sử dụng vay vốn; cho vay hỗ trợ lãi suất để thanh toán tiền hàng nhưng thực tế khách hàng không còn nợ, hàng đã tiêu thụ và đã thu được tiền bán hàng, cho vay hỗ trợ lãi suất để bù đắp các khoản đã thanh toán trước khi vay...KTNN đã yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tài chính tín dụng tăng cường kiểm...

Kiểm toán nhà nước (KTNN) cho biết, kết thúc chuyên đề kiểm toán chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh năm 2009, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 52 tỷ đồng.

Qua kiểm toán 20 đơn vị gồm các tổ chức tín dụng, công ty tài chính và Ngân hàng Nhà nước với 209 chi nhánh, cơ quan kiểm toán đã phát hiện sai phạm ở các hình thức: một số tổ chức tín dụng, công ty tài chính, ngân hàng cho vay không đúng đối tượng; khách hàng sử dụng vốn vay hỗ trợ lãi suất không đúng mục đích hoặc thiếu chứng từ như hợp đồng, hóa đơn bán hàng chứng minh mục đích sử dụng vay vốn; cho vay hỗ trợ lãi suất để thanh toán tiền hàng nhưng thực tế khách hàng không còn nợ, hàng đã tiêu thụ và đã thu được tiền bán hàng, cho vay hỗ trợ lãi suất để bù đắp các khoản đã thanh toán trước khi vay…

KTNN đã yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tài chính tín dụng tăng cường kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ vay vốn hỗ trợ lãi suất mà KTNN chưa kiểm tra để phát hiện các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hoặc có những tồn tại như kết quả kiểm toán để xử lý thu hồi số tiền hỗ trợ lãi suất theo quy định. Về trách nhiệm, KTNN đề nghị xem xét, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể thực hiện không đúng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất của Nhà nước, thu hồi nộp ngân sách. Đồng thời, KTNN có các kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là đối với Ngân hàng Nhà nước cần phải có các quy định cụ thể về hỗ trợ lãi suất trung, dài hạn để đầu tư chiều sâu đối với các ngành nghề kinh tế có lợi thế so sánh với thế giới và khu vực, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế.

Theo Nhandan