Thứ hai,  06/02/2023

Ký hợp đồng mua bán điện và tổng thầu EPC thủy điện Xêkaman 1

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Tập đoàn Sông Đà phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH điện Xêkaman 1 ký Hợp đồng mua bán điện, hợp đồng Tổng thầu EPC dự án thủy điện Xêkaman 1, tiếp nhận giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài dự án thủy điện Sê Kông 3 cho Tập đoàn Sông Đà do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.Dự án thủy điện Xêkaman 1 có tổng mức đầu tư 441 triệu USD với công suất lắp máy là 322 MW, sản lượng điện bình quân hằng năm hơn 1,2 tỷ KW giờ. Dự án gồm hai bậc: Bậc trên là Công trình thủy điện Xêkaman 1 và bậc dưới là Công trình thủy điện Xêkaman Sanxay. Đến nay các hạng mục phụ trợ, lán trại và đường thi công đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đủ điều kiện để khởi công công trình vào ngày 6-3. Mục tiên tiến độ của dự án là phát điện tổ máy số 1 vào đầu năm 2014 và hoàn thành vào cuối năm...

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Tập đoàn Sông Đà phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH điện Xêkaman 1 ký Hợp đồng mua bán điện, hợp đồng Tổng thầu EPC dự án thủy điện Xêkaman 1, tiếp nhận giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài dự án thủy điện Sê Kông 3 cho Tập đoàn Sông Đà do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

Dự án thủy điện Xêkaman 1 có tổng mức đầu tư 441 triệu USD với công suất lắp máy là 322 MW, sản lượng điện bình quân hằng năm hơn 1,2 tỷ KW giờ. Dự án gồm hai bậc: Bậc trên là Công trình thủy điện Xêkaman 1 và bậc dưới là Công trình thủy điện Xêkaman Sanxay. Đến nay các hạng mục phụ trợ, lán trại và đường thi công đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đủ điều kiện để khởi công công trình vào ngày 6-3. Mục tiên tiến độ của dự án là phát điện tổ máy số 1 vào đầu năm 2014 và hoàn thành vào cuối năm 2014.

Theo Nhandan