Chủ nhật,  29/01/2023

Kon Tum trao giấy phép đầu tư cho 13 dự án

Ngày 2-3, UBND tỉnh Kon Tum trao giấy phép đầu tư cho 13 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn gần 700 tỷ đồng.Một số giấy phép đầu tư lớn, có ý nghĩa thiết thực với đồng bào các dân tộc thiểu số như: Dự án vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái của Công ty Cổ phần Mden với tổng mức đầu tư là 169 tỷ đồng; dự án Thủy điện Đắk Ruồi 2, 3 của Công ty cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh với tổng mức đầu tư hơn 322 tỷ đồng; dự án trồng hơn 1.300 ha rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh tổng vốn đầu tư 179 tỷ...

Ngày 2-3, UBND tỉnh Kon Tum trao giấy phép đầu tư cho 13 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn gần 700 tỷ đồng.

Một số giấy phép đầu tư lớn, có ý nghĩa thiết thực với đồng bào các dân tộc thiểu số như: Dự án vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái của Công ty Cổ phần Mden với tổng mức đầu tư là 169 tỷ đồng; dự án Thủy điện Đắk Ruồi 2, 3 của Công ty cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh với tổng mức đầu tư hơn 322 tỷ đồng; dự án trồng hơn 1.300 ha rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh tổng vốn đầu tư 179 tỷ đồng…

Theo Nhandan