Thứ hai,  06/02/2023

Cà Mau: nghêu, hàu tiếp tục chết hàng loạt

Từ sau Tết Tân Mão đến nay, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, đã có gần 450 ha nghêu nuôi và hàng trăm lồng bè nuôi hàu của 14 hợp tác xã và nhiều hộ dân nuôi riêng lẻ bị chết trên diện rộng, thiệt hại cho người nuôi trên 30 tỷ đồng.Tại các hợp tác xã, tỷ lệ nghêu, hàu bị chết từ 20-50% và tiếp tục tăng nhanh 3-5% mỗi ngày, nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.Trong những ngày qua, người sản xuất ở đây đã áp dụng nhiều biện pháp, kinh nghiệm như nâng lồng hàu nuôi lên gần mặt nước vào ban ngày và hạ xuống vào ban đêm giảm độ lạnh, chuyển đổi bãi nuôi… nhưng nghêu, hàu vẫn chết.Tuy nhiên, đến nay ngành chức năng của địa phương cũng chỉ ra những nhận định ban đầu, nguyên nhân nghêu, hàu chết hàng loạt là do yếu tố môi trường bất lợi, sự chênh lệch về nhiệt độ nóng, lạnh bất thường giữa ngày và đêm độ hoặc do tảo độc gây hại…Hiện Phân viện Nuôi trồng thủy sản Minh Hải khẩn trương tiến hành phân tích và theo dõi...

Từ sau Tết Tân Mão đến nay, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, đã có gần 450 ha nghêu nuôi và hàng trăm lồng bè nuôi hàu của 14 hợp tác xã và nhiều hộ dân nuôi riêng lẻ bị chết trên diện rộng, thiệt hại cho người nuôi trên 30 tỷ đồng.

Tại các hợp tác xã, tỷ lệ nghêu, hàu bị chết từ 20-50% và tiếp tục tăng nhanh 3-5% mỗi ngày, nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Trong những ngày qua, người sản xuất ở đây đã áp dụng nhiều biện pháp, kinh nghiệm như nâng lồng hàu nuôi lên gần mặt nước vào ban ngày và hạ xuống vào ban đêm giảm độ lạnh, chuyển đổi bãi nuôi… nhưng nghêu, hàu vẫn chết.

Tuy nhiên, đến nay ngành chức năng của địa phương cũng chỉ ra những nhận định ban đầu, nguyên nhân nghêu, hàu chết hàng loạt là do yếu tố môi trường bất lợi, sự chênh lệch về nhiệt độ nóng, lạnh bất thường giữa ngày và đêm độ hoặc do tảo độc gây hại…

Hiện Phân viện Nuôi trồng thủy sản Minh Hải khẩn trương tiến hành phân tích và theo dõi chất lượng nước vùng nuôi để có kết luận về việc này. Ttrước mắt, Trung tâm khuyến ngư-nông Cà Mau hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp khắc phục như: chuyển số nghêu, hàu còn sống sang bãi nuôi mới có môi trường tốt hơn; làm vệ sinh tại các bãi nuôi, thu gom những mảnh vỏ nghêu, hàu chết khỏi bãi nuôi cũ để tránh lây lan; xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước… để giúp người sản xuất hạn chế thiệt hại.

Theo Nhandan