Thứ ba,  31/01/2023

Loay hoay công tác quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng

LSO-Trong những năm qua, nhiệm vụ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều tiến bộ. Hàng loạt các đồ án quy hoạch xây dựng được tỉnh phê duyệt và đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, nhiều quy hoạch chi tiết hiện có đã không còn phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực từ 1/1/2010.Trục đường 37m nằm trong tổng thể quy hoạch xây dựng khu đô thị Phú Lộc, thành phố Lạng SơnGiai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh đã có 55 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt, trong đó có các đồ án quy hoạch vùng đô thị quan trọng được xây dựng như quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn Lạng Sơn đến năm 2020 và đề án Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Ngoài ra các...

LSO-Trong những năm qua, nhiệm vụ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều tiến bộ. Hàng loạt các đồ án quy hoạch xây dựng được tỉnh phê duyệt và đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, nhiều quy hoạch chi tiết hiện có đã không còn phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực từ 1/1/2010.
Trục đường 37m nằm trong tổng thể quy hoạch xây dựng khu đô thị Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn
Giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh đã có 55 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt, trong đó có các đồ án quy hoạch vùng đô thị quan trọng được xây dựng như quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn Lạng Sơn đến năm 2020 và đề án Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Ngoài ra các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng ở các tỷ lệ 1/5000, 1/2000 và 1/1000, một số quy hoạch chi tiết tại các khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 được lập và tổ chức triển khai. Đến hết năm 2010, hệ thống đô thị toàn tỉnh có 1 thành phố và 14 thị trấn được lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000, và 1 thành phố và 4 thị trấn được điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, 7 thị trấn được lập quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/1000. Tuy nhiên theo Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực từ 1/1/2010 thì các quy hoạch chi tiết xây dựng có tỷ lệ 1/1000 và 1/2000 hiện nay đều không còn phù hợp. Các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của một số thị trấn hiện nay sẽ phải điều chỉnh và lập lại quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho tất cả các đô thị trong tỉnh, có như vậy mới đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng và quản lý đô thị. Đây là một thách thức rất lớn cho công tác quản lý đô thị, nhất là đối với thành phố Lạng Sơn và các thị trấn trên địa bàn các huyện. Để xây dựng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nguồn vốn cho công tác này là rất tốn kém và cần một đội ngũ cán bộ ở cơ sở từ huyện tới xã, thị trấn đủ năng lực để quản lý, hiện cán bộ cấp huyện, cấp xã, thị trấn phụ trách lĩnh vực này còn thiếu và yếu. Một số thị trấn như Đồng Đăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Thất Khê, Bắc Sơn chỉ có 1 công chức địa chính- xây dựng quản lý nên kết quả quản lý còn nhiều sai sót, bất cập, thể hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch xây dựng ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, việc bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch xây dựng của tỉnh hiện nay cũng rất khó khăn. Trong 4 năm qua, nguồn vốn cho quy hoạch chỉ đáp ứng được 77% kế hoạch, tổng mức dự toán được duyệt là trên 34 tỷ đồng, vốn ghi theo kế hoạch là trên 26,4 tỷ đồng, bình quân 6,5 tỷ đồng/năm, chiếm 0,5% tổng vốn đầu tư hàng năm. Nguồn vốn cấp cho công tác quy hoạch thấp, công tác lập quy hoạch xây dựng và điều chỉnh quy hoạch còn chậm, chưa đủ quy hoạch, một số quy hoạch chậm được thực hiện, tình trạng quy hoạch, dự án treo vẫn còn, đây là những khó khăn thách thức mà tỉnh hiện nay đang phải đối mặt. Trong giai đoạn 2010-2015, hàng loạt các quy hoạch trọng tâm sẽ phải thực hiện như: quy hoạch phân khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và khu hợp tác kinh tế biên giới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và hàng loạt các quy hoạch khác. Điều này, trước tiên đòi hỏi phải có kế hoạch tổng thể, đội ngũ cán bộ đủ mạnh và kế hoạch vốn đáp ứng được nhu cầu mới có thể triển khai thực hiện có hiệu quả.

Để từng bước tháo gỡ những khó khăn trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác quy hoạch xây dựng trong giai đoạn 2010-2015, nhất thiết cần bố trí nguồn lực hợp lý, quan tâm tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt đối với lĩnh vực này trong giai đoạn 2010-2015.

Công Quân