Chủ nhật,  29/01/2023

Xã Mai Pha: Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngày 1/3/2011 UBND xã Mai Pha đã tổ chức hội nghị xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới của xã; kế hoạch triển khai thực hiện, thông qua các văn bản về xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được quan tâm. Qua so sánh các tiêu chí trong bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn áp dụng theo Quyết định số 491/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Mai Pha đã đạt 8/19 tiêu chí như giao thông, thủy lợi, điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo; còn 11/19 tiêu chí gần đạt và chưa đạt. Qua những kết quả đã đạt được, xã Mai Pha đã được chọn là 1 trong 5 xã điểm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, xã phấn đấu cơ bản đạt 100% chỉ tiêu về xây dựng nông thôn...

LSO-Ngày 1/3/2011 UBND xã Mai Pha đã tổ chức hội nghị xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.
Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới của xã; kế hoạch triển khai thực hiện, thông qua các văn bản về xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được quan tâm. Qua so sánh các tiêu chí trong bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn áp dụng theo Quyết định số 491/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Mai Pha đã đạt 8/19 tiêu chí như giao thông, thủy lợi, điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo; còn 11/19 tiêu chí gần đạt và chưa đạt. Qua những kết quả đã đạt được, xã Mai Pha đã được chọn là 1 trong 5 xã điểm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, xã phấn đấu cơ bản đạt 100% chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Vương - Tuyết Mai