Chủ nhật,  05/02/2023

Hải quan Lạng Sơn: Triển khai tuyên ngôn phục vụ khách hàng

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 815/ CT-TCHQ ngày 25/2/2011 của Tổng cục Hải quan về tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai đến 100% các chi cục, cán bộ công nhân viên toàn ngành.Cán bộ Hải quan Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp kê khai hải quanTheo đó, bắt đầu từ ngày 1/3/2011, toàn bộ các chi cục, phòng chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ ngành Hải quan sẽ thực hiện tuyên ngôn với phương châm hành động: “Chuyên nghiệp- Minh bạch- Hiệu quả”. Tuyên ngôn phục vụ khách hàng được tiêu chuẩn hoá thành từng nhiệm vụ mang tính định lượng cụ thể như hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ chậm nhất là 30 phút, giải quyết hồ sơ miễn thuế chậm nhất 10 ngày, trả lời vướng mắc không quá 5 ngày...Toàn bộ tuyên ngôn phục vụ khách hàng sẽ được niêm yết công khai, thành các khẩu hiệu để đáp ứng quản lý nhà nước về hải quan, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, xuất nhập...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 815/ CT-TCHQ ngày 25/2/2011 của Tổng cục Hải quan về tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai đến 100% các chi cục, cán bộ công nhân viên toàn ngành.
Cán bộ Hải quan Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp kê khai hải quan
Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/3/2011, toàn bộ các chi cục, phòng chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ ngành Hải quan sẽ thực hiện tuyên ngôn với phương châm hành động: “Chuyên nghiệp- Minh bạch- Hiệu quả”. Tuyên ngôn phục vụ khách hàng được tiêu chuẩn hoá thành từng nhiệm vụ mang tính định lượng cụ thể như hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ chậm nhất là 30 phút, giải quyết hồ sơ miễn thuế chậm nhất 10 ngày, trả lời vướng mắc không quá 5 ngày…
Toàn bộ tuyên ngôn phục vụ khách hàng sẽ được niêm yết công khai, thành các khẩu hiệu để đáp ứng quản lý nhà nước về hải quan, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, xuất nhập khẩu.

Nguyễn Nhật Anh