Thứ hai,  06/02/2023

Vi phạm lãi suất huy động vốn: Cảnh cáo hai Ngân hàng TMCP Kiên Long và Phương Tây

Ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các công văn số 1819/NHNN-TTGSNH và 1820/NHNN-TTGSNH xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Kiên Long và Ngân hàng TMCP Phương Tây.Theo đó, ngày 16-2-2011, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đác Lắc kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đác Lắc. Kết quả kiểm tra cho thấy, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đác Lắc đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn một tháng với mức lãi suất 15,7%/năm, vi phạm mức quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT ngày 14-12-2010 của Thống đốc NHNN.Ngày 3-3, kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng TMCP Phương Tây - Chi nhánh Hà Nội của Cơ quan Thanh tra,...

Ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các công văn số 1819/NHNN-TTGSNH và 1820/NHNN-TTGSNH xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Kiên Long và Ngân hàng TMCP Phương Tây.
Theo đó, ngày 16-2-2011, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đác Lắc kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đác Lắc. Kết quả kiểm tra cho thấy, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đác Lắc đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn một tháng với mức lãi suất 15,7%/năm, vi phạm mức quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT ngày 14-12-2010 của Thống đốc NHNN.
Ngày 3-3, kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hà Nội của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng cho thấy ngân hàng này đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn loại sản phẩm &#39Tiền gửi tiết kiệm phát lộc&#39 với mức lãi suất 17,8%/năm. Thống đốc NHNN cảnh cáo và yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long và Ngân hàng TMCP Phương Tây kiểm điểm nghiêm túc trong chỉ đạo điều hành toàn hệ thống về việc chưa chấp hành nghiêm túc quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định. Có quyết định xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể và cá nhân liên quan, báo cáo Thống đốc NHNN trước ngày 10-3.
Theo Nhandan