Thứ hai,  06/02/2023

Giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP (NQ 11) và Chỉ thị 01/CT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định tăng trưởng tín dụng ở mức dưới 20% và giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất xuống 16% là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2011 và ngành ngân hàng phải đồng lòng làm cho được.Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) Dương Thu Hương cũng đồng tình khi nhận định các thành viên phải nghiêm túc thực hiện, hy sinh quyền lợi của mình trong ngắn hạn để có lợi ích trong dài hạn. Tính đến hết năm 2010, dư nợ cho vay phi sản xuất khoảng 431 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,7%/tổng dư nợ toàn ngành. Trong đó, 18 ngân hàng có dư nợ lĩnh vực này từ 25% trở xuống (tính trên tổng dư nợ của ngân hàng); còn là 24 ngân hàng có dư nợ từ 25% trở lên. Tuy nhiên, Thống đốc cũng thừa nhận, việc đưa tín dụng phi sản xuất xuống 16% sẽ là khó khăn đối với một số NHTMCP, nhất là các ngân hàng...

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP (NQ 11) và Chỉ thị 01/CT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định tăng trưởng tín dụng ở mức dưới 20% và giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất xuống 16% là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2011 và ngành ngân hàng phải đồng lòng làm cho được.
Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) Dương Thu Hương cũng đồng tình khi nhận định các thành viên phải nghiêm túc thực hiện, hy sinh quyền lợi của mình trong ngắn hạn để có lợi ích trong dài hạn. Tính đến hết năm 2010, dư nợ cho vay phi sản xuất khoảng 431 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,7%/tổng dư nợ toàn ngành. Trong đó, 18 ngân hàng có dư nợ lĩnh vực này từ 25% trở xuống (tính trên tổng dư nợ của ngân hàng); còn là 24 ngân hàng có dư nợ từ 25% trở lên. Tuy nhiên, Thống đốc cũng thừa nhận, việc đưa tín dụng phi sản xuất xuống 16% sẽ là khó khăn đối với một số NHTMCP, nhất là các ngân hàng năm 2010 có tỷ lệ dư nợ trong lĩnh vực này cao như NHTMCP Đông Nam Á 21%, NHTMCP Sài Gòn Hà Nội 47%, NHTMCP Nam Việt 41%, NHTMCP Phương Tây 52,2%…
Nếu nhìn vào các con số trên, thì việc tính toán bình quân giảm tín dụng phi sản xuất từ 18,7% xuống còn 16% là hoàn toàn có cơ sở, vấn đề là khâu tổ chức thực hiện. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng dưới 20% đòi hỏi các TCTD phải xây dựng, lập lại kế hoạch kinh doanh, phải &#39thắt lưng buộc bụng&#39. Đây là thông điệp mà ngành đã đưa ra và quyết tâm thực hiện thời gian tới. NHNN sẽ tăng cường thanh tra, kiểm soát các TCTD về các vấn đề chất lượng tín dụng, các chỉ tiêu bảo đảm an toàn hoạt động. Đặc biệt, NHNN sẽ thanh tra tại chỗ các công ty mua bán nợ, công ty chứng khoán trực thuộc các TCTD. Để thể hiện sự cương quyết, một khung xử phạt cao hơn đối với các TCTD có vi phạm đang được đề xuất.
Theo Nhandan