Chủ nhật,  29/01/2023

Hợp tác hải quan giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 4-3, tại Hà Nội, Bộ Công thương Việt Nam và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ hành chính và hợp tác trong lĩnh vực cấp và kiểm tra xuất xứ (C/O).Tham dự lễ ký về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan Việt Nam; về phía Hàn Quốc có đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Biên bản ghi nhớ tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực cấp và kiểm tra C/O Mẫu AK, trao đổi thông tin, số liệu giữa hai bên, nhất là trong các trường hợp nghi ngờ về gian lận, giả mạo C/O, hạn chế thấp nhất các hành vi gian lận thương mại. Đây cũng là cơ sở để trao đổi số liệu, hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng hệ thống chứng nhận điện tử, giảm bớt các chứng từ và thủ tục, xử lý nhanh các khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hai...

Chiều 4-3, tại Hà Nội, Bộ Công thương Việt Nam và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ hành chính và hợp tác trong lĩnh vực cấp và kiểm tra xuất xứ (C/O).
Tham dự lễ ký về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan Việt Nam; về phía Hàn Quốc có đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Biên bản ghi nhớ tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực cấp và kiểm tra C/O Mẫu AK, trao đổi thông tin, số liệu giữa hai bên, nhất là trong các trường hợp nghi ngờ về gian lận, giả mạo C/O, hạn chế thấp nhất các hành vi gian lận thương mại. Đây cũng là cơ sở để trao đổi số liệu, hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng hệ thống chứng nhận điện tử, giảm bớt các chứng từ và thủ tục, xử lý nhanh các khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hai nước.
Theo Nhandan