Chủ nhật,  05/02/2023

102 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Khu Kinh tế Vũng Áng

Sau hơn ba năm đi vào hoạt động, đến đầu tháng 3, Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh cho 102 doanh nghiệp trong và ngoài nước với số vốn mười tỷ USD.Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút nhiều lao động trên địa bàn như: Tổng kho xăng dầu Vũng Áng; Nhà máy dăm gỗ Việt Nhật; Nhà máy dăm gỗ Haviha (Hàn Quốc). Một số công trình dự án lớn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy gang thép Van Lợi, Khu đô thị dịch vụ Phú Vinh, Khu du lịch hồ Tào Voi; Khu liên hợp gang thép, cảng Sơn Dương của Tập đoàn...

Sau hơn ba năm đi vào hoạt động, đến đầu tháng 3, Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh cho 102 doanh nghiệp trong và ngoài nước với số vốn mười tỷ USD.
Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút nhiều lao động trên địa bàn như: Tổng kho xăng dầu Vũng Áng; Nhà máy dăm gỗ Việt Nhật; Nhà máy dăm gỗ Haviha (Hàn Quốc). Một số công trình dự án lớn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy gang thép Van Lợi, Khu đô thị dịch vụ Phú Vinh, Khu du lịch hồ Tào Voi; Khu liên hợp gang thép, cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa.
Theo Nhandan