Chủ nhật,  29/01/2023

Xử lý dứt điểm những vướng mắc tại dự án đại lộ Thăng Long

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, bộ đã chủ trì họp giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc ở đại lộ Thăng Long (Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc). Sau khi nghe Ban quản lý dự án Thăng Long, Tổng công ty tư vấn thiết kế (TEDI) báo cáo và ý kiến của các đơn vị liên quan, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo các đơn vị tư vấn tổ chức kiểm tra lại hiện trạng cao độ mặt đường, độ bằng phẳng và xem xét số liệu theo dõi lún.Các đơn vị chỉ thi công lớp tạo nhám khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với các thông số nêu trên. Hiện nay, Sở GTVT Hà Nội đã cắm biển cho phép tốc độ xe chạy đến 100 km/giờ. Ban quản lý dự án Thăng Long có văn bản gửi Sở GTVT Hà Nội đề nghị bỏ biển báo này do chưa thi công lớp tạo nhám nên không bảo đảm an toàn chạy xe với tốc độ nêu trên.Về thoát nước dọc tuyến, bộ chỉ đạo đây...

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, bộ đã chủ trì họp giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc ở đại lộ Thăng Long (Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc). Sau khi nghe Ban quản lý dự án Thăng Long, Tổng công ty tư vấn thiết kế (TEDI) báo cáo và ý kiến của các đơn vị liên quan, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo các đơn vị tư vấn tổ chức kiểm tra lại hiện trạng cao độ mặt đường, độ bằng phẳng và xem xét số liệu theo dõi lún.
Các đơn vị chỉ thi công lớp tạo nhám khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với các thông số nêu trên. Hiện nay, Sở GTVT Hà Nội đã cắm biển cho phép tốc độ xe chạy đến 100 km/giờ. Ban quản lý dự án Thăng Long có văn bản gửi Sở GTVT Hà Nội đề nghị bỏ biển báo này do chưa thi công lớp tạo nhám nên không bảo đảm an toàn chạy xe với tốc độ nêu trên.
Về thoát nước dọc tuyến, bộ chỉ đạo đây là đường cao tốc nên cần xử lý thoát nước triệt để. Hiện nay, điều kiện địa hình có nhiều sai khác so với khi khảo sát ban đầu (từ đầu những năm 2000); nhiều đơn vị, cá nhân đã san lấp với cao độ bằng hoặc cao hơn hè đường hiện tại gây ngập úng cục bộ trên tuyến. Bộ giao TEDI tổ chức khảo sát, nghiên cứu phương án xử lý toàn tuyến bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Khối lượng này sẽ được bổ sung vào dự án và tổ chức thi công bảo đảm chất lượng yêu cầu. Về hào kỹ thuật dọc tuyến, trước mắt, giao Ban quản lý dự án Thăng Long, TEDI tổ chức khảo sát, lập thiết kế cơ sở và xin ý kiến thỏa thuận của TP Hà Nội để hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh bổ sung dự án. Thời gian thi công và nguồn vốn cho hạng mục bổ sung này sẽ được thống nhất sau. Ngoài ra, các đơn vị cũng xử lý dứt điểm vướng mắc khác ở nút giao Hòa Lạc.
Theo Nhandan