Thứ hai,  06/02/2023

1,3 tỷ đồng quỹ khuyến công đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bộ Công thương đã giao hơn 1,3 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc gia cho Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành, TP Hồ Chí Minh để thực hiện đề án đào tạo nghề may công nghiệp cho 1.450 lao động tại huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) và một số huyện thuộc tỉnh Long An.Đề án thực hiện đến tháng 9-2011 nhằm tạo việc làm cho lao động tại khu vực nông thôn và đáp ứng nhu cầu lao động của ngành dệt-may.Tháng 9-2010, Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành đã thành lập Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đến nay, trường đã ký hợp đồng cung ứng hơn 2.000 lao động cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt-may. Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị đào tạo đầu tiên tại phía nam được nhận nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đợt 1 năm 2011 của Bộ Công...

Bộ Công thương đã giao hơn 1,3 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc gia cho Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành, TP Hồ Chí Minh để thực hiện đề án đào tạo nghề may công nghiệp cho 1.450 lao động tại huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) và một số huyện thuộc tỉnh Long An.
Đề án thực hiện đến tháng 9-2011 nhằm tạo việc làm cho lao động tại khu vực nông thôn và đáp ứng nhu cầu lao động của ngành dệt-may.
Tháng 9-2010, Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành đã thành lập Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đến nay, trường đã ký hợp đồng cung ứng hơn 2.000 lao động cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt-may. Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị đào tạo đầu tiên tại phía nam được nhận nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đợt 1 năm 2011 của Bộ Công thương.
Theo Nhandan