Thứ ba,  31/01/2023

Tỉnh Tiền Giang thu mua 25 nghìn tấn gạo tạm trữ

Công ty Lương thực Tiền Giang đã triển khai thu mua tạm trữ 25 nghìn tấn gạo theo chỉ tiêu phân bổ của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với giá thị trường.Các loại gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được công ty mua cao hơn giá thị trường, gồm gạo 15% tấm dao động từ 8.800 đồng đến 8.900 đồng/kg, gạo 5% tấm, giá 9.300 đồng đến 9.400 đồng/kg. Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân đúng vào thời điểm triển khai thu mua lúa gạo tạm trữ. Do đó, giá lúa nhích lên. Năm 2011, Công ty Lương thực Tiền Giang sẽ mua 250 nghìn tấn gạo và 18 nghìn tấn...

Công ty Lương thực Tiền Giang đã triển khai thu mua tạm trữ 25 nghìn tấn gạo theo chỉ tiêu phân bổ của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với giá thị trường.

Các loại gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được công ty mua cao hơn giá thị trường, gồm gạo 15% tấm dao động từ 8.800 đồng đến 8.900 đồng/kg, gạo 5% tấm, giá 9.300 đồng đến 9.400 đồng/kg. Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân đúng vào thời điểm triển khai thu mua lúa gạo tạm trữ. Do đó, giá lúa nhích lên. Năm 2011, Công ty Lương thực Tiền Giang sẽ mua 250 nghìn tấn gạo và 18 nghìn tấn lúa.

Theo Nhandan