Chủ nhật,  29/01/2023

1,4 triệu USD cho "Sứ mệnh của Nấm" ở Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức Humpty Dumpty Instutute (HDI) - Mỹ ký văn bản thỏa thuận triển khai Chương trình "Sứ mệnh của Nấm", với kinh phí hơn 1,4 triệu USD.'Sứ mệnh của Nấm' là sáng kiến về một chương trình nhân đạo hỗ trợ phát triển nghề trồng, chế biến, đưa ra thị trường nấm hàng hóa gắn liền với khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh theo hướng bền vững. Các hoạt động chính của chương trình bao gồm, thiết lập trang trại mẹ, các trang trại vệ tinh, cơ sở sản xuất nấm, bịch trồng nấm cung cấp cho các trang trại và hộ gia đình trồng nấm chất lượng cao có thương hiệu tiêu thụ trong và ngoài nước. Chương trình 'Sứ mệnh của Nấm' thực hiện trong thời gian năm năm, với khoảng 1.000 hộ gia đình hưởng lợi.Chương trình được triển khai với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của tổ chức HDI (một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo nhằm kết nối hoạt động rà phá bom mìn với phát triển nông nghiệp nông thôn), trên...

UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức Humpty Dumpty Instutute (HDI) – Mỹ ký văn bản thỏa thuận triển khai Chương trình “Sứ mệnh của Nấm”, với kinh phí hơn 1,4 triệu USD.

&#39Sứ mệnh của Nấm&#39 là sáng kiến về một chương trình nhân đạo hỗ trợ phát triển nghề trồng, chế biến, đưa ra thị trường nấm hàng hóa gắn liền với khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh theo hướng bền vững. Các hoạt động chính của chương trình bao gồm, thiết lập trang trại mẹ, các trang trại vệ tinh, cơ sở sản xuất nấm, bịch trồng nấm cung cấp cho các trang trại và hộ gia đình trồng nấm chất lượng cao có thương hiệu tiêu thụ trong và ngoài nước. Chương trình &#39Sứ mệnh của Nấm&#39 thực hiện trong thời gian năm năm, với khoảng 1.000 hộ gia đình hưởng lợi.

Chương trình được triển khai với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của tổ chức HDI (một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo nhằm kết nối hoạt động rà phá bom mìn với phát triển nông nghiệp nông thôn), trên cơ sở thông qua dự án &#39Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị&#39.

Theo Nhandan