Thứ tư,  08/02/2023

Sản xuất công nghiệp ở Ninh Bình tăng trưởng khá

Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp ở tỉnh Ninh Bình có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.Trong đó các mặt hàng chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, xi-măng, clanh-ke, sắt thép các loại tăng từ 15 đến 20% so cùng kỳ năm trước. Nét nổi bật thời gian qua là các cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh Ninh Bình đã tích cực cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay, tại năm khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã cơ bản được phủ kín dự án, một số dự án bước đầu đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 và tiếp tục đầu tư giai đoạn...

Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp ở tỉnh Ninh Bình có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó các mặt hàng chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, xi-măng, clanh-ke, sắt thép các loại tăng từ 15 đến 20% so cùng kỳ năm trước. Nét nổi bật thời gian qua là các cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh Ninh Bình đã tích cực cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay, tại năm khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã cơ bản được phủ kín dự án, một số dự án bước đầu đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 và tiếp tục đầu tư giai đoạn 2.

Theo Nhandan