Thứ hai,  06/02/2023

Bước khởi đầu ở thành phố

LSO-Nếu so với các huyện trong toàn tỉnh, thì thành phố Lạng Sơn là địa phương có nhiều thuận lợi nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, thuận lợi cũng đi kèm với thách thức. Đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới đã phát biểu: Thành phố Lạng Sơn phải nỗ lực đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, là điểm để các địa phương khác tham quan, học tập.Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mớiVới nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Lạng Sơn được đánh giá là một trong những thành phố trẻ và năng động so với các thành phố cùng khu vực. Đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở cả 3 xã ngoại thành, thành phố đã và đang có những nền tảng khá vững chắc. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thách thức đang đặt ra. Ông Vũ Văn Quang, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố khái quát: Hiện nay thành phố đang chỉ đạo các xã khẩn trương rà...

LSO-Nếu so với các huyện trong toàn tỉnh, thì thành phố Lạng Sơn là địa phương có nhiều thuận lợi nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, thuận lợi cũng đi kèm với thách thức. Đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới đã phát biểu: Thành phố Lạng Sơn phải nỗ lực đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, là điểm để các địa phương khác tham quan, học tập.
Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới
Với nhiều lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội, thành phố Lạng Sơn được đánh giá là một trong những thành phố trẻ và năng động so với các thành phố cùng khu vực. Đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở cả 3 xã ngoại thành, thành phố đã và đang có những nền tảng khá vững chắc. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thách thức đang đặt ra. Ông Vũ Văn Quang, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố khái quát: Hiện nay thành phố đang chỉ đạo các xã khẩn trương rà soát lại các tiêu chí để so sánh với 19 tiêu chí trong quy định theo nhận định sơ bộ thì thuận lợi nhất là ở xã Mai Pha, sẽ có khoảng ½ số tiêu chí đáp ứng được yêu cầu. Sơ bộ thì là vậy, nhưng những tiêu chí đạt yêu cầu đó vẫn cần phải tiếp tục bổ sung, thực hiện thêm thì mới có thể đạt chuẩn. Tựu chung lại khó khăn cơ bản của thành phố là cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn khó khăn, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, thành phố xác định phải thực hiện đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, để người dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới, trong đó chính họ là chủ thể. Mặt khác phải tiến hành triển khai ngay các bước xây dựng đồng thời với đó là tiếp tục dồn nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động ở các địa phương trên địa bàn, tạo ra nguồn lực nội sinh đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
Để có nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, ngoài ngân sách hỗ trợ, nội lực của địa phương, một đặc điểm khác so với các huyện là thành phố tập trung khá đông các doanh nghiệp, chính vì vậy huy động vốn đầu tư từ khối này là một trong những giải pháp được quan tâm. Ông Quang cho biết: Sắp tới thành phố sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn, một trong những việc trọng tâm là huy động, vận động, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn. Trước tiên là tiếp tục cải tạo hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn liền với thị trường tiêu thụ, tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; phát triển làng nghề theo phương châm “mỗi làng một sản phẩm”, phát triển ngành nghề theo thế mạnh của địa phương và các công trình phục vụ sinh hoạt, phát triển xã hội khác. Thành phố cũng đang có hướng mở rộng các khu công nghiệp hướng vào địa bàn nông thôn, liên kết đào tạo nghề để đẩy nhanh được quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ở các xã ngoại thành. Bước đầu của xây dựng nông thôn mới là công tác quy hoạch, theo quy định, công tác này được giao về cho UBND các xã thực hiện. Với năng lực như hiện nay thì đây là một việc khó đối với các địa phương. Để triển khai thành phố đã chỉ đạo, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo và cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch. Hướng đi sẽ là quy hoạch hệ thống hạ tầng trước sau đó mới quy hoạch chi tiết cụm dân cư. Đây cũng là một hướng đi hợp lý với điều kiện của thành phố. Dự kiến lộ trình đến tháng 6 sẽ thông qua quy hoạch của Mai Pha, Quảng Lạc và chậm nhất là cuối năm 2011 sẽ thông qua quy hoạch của Hoàng Đồng. Trong tuyên truyền, vận động, ngoài các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng, dự kiến trong quý I/2011, thành phố sẽ tổ chức phát động Cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây sẽ là cuộc vận động lớn do Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban có liên quan xây dựng chương trình phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với cơ quan của Đảng nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phân tích rõ những khó khăn, thuận lợi, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra các giải pháp thực hiện một cách đồng bộ, thành phố đang có những bước khởi động đầy tự tin trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tất cả đang hướng đến mục tiêu hết 2015, ít nhất 2 xã ngoại thành của thành phố xây dựng thành công nông thôn mới và đến năm 2020, nếu có mở rộng địa giới thành phố thì phấn đấu 100% số xã trên địa bàn đạt nông thôn mới. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh khẳng định: Xây dựng nông thôn mới ở thành phố có ý nghĩa quan trọng, bởi đây sẽ là điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các huyện góp phần quan trọng xây dựng thành công nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Lê Minh