Thứ ba,  31/01/2023

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, phân loại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và những doanh nghiệp (DN) thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ hơn 50% tổng số cổ phần.Theo đó, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những DN hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: DN phục vụ quốc phòng, an ninh và các DN đóng tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa kết hợp kinh tế với quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; các cảng hàng không; cảng biển loại 1; phát thanh, truyền hình... Nhà nước cũng nắm giữ 100% vốn điều lệ với những doanh nghiệp thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh được giao.Những DN thực...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, phân loại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và những doanh nghiệp (DN) thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ hơn 50% tổng số cổ phần.

Theo đó, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những DN hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: DN phục vụ quốc phòng, an ninh và các DN đóng tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa kết hợp kinh tế với quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; các cảng hàng không; cảng biển loại 1; phát thanh, truyền hình… Nhà nước cũng nắm giữ 100% vốn điều lệ với những doanh nghiệp thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh được giao.

Những DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ hơn 50% tổng số cổ phần gồm: DN tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; DN bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; DN có vai trò bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-4.

Theo Nhandan