Chủ nhật,  29/01/2023

Tầm nhìn cho nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn

LSO-Trong những năm qua, với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh, nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn đã có những bước tiến dài và chuyển biến toàn diện. Trước xu thế hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Xứ Lạng tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới và tầm nhìn đó được cụ thể hóa bằng quy hoạch nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020.Nhân dân xã Thiện Long, huyện Bình Gia chung sức phát triển hạ tầng nông thônTuy đã có những bước phát triển toàn diện, nhưng nhìn nhận lại, với một xuất phát điểm thấp, nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đánh giá một cách khái quát thì nông nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển chậm, chưa đủ sức thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Tổ chức sản xuất chậm đổi mới, thiếu những tổ chức kinh tế đủ năng lực dẫn dắt người nông dân trong quá trình...

LSO-Trong những năm qua, với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh, nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn đã có những bước tiến dài và chuyển biến toàn diện. Trước xu thế hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Xứ Lạng tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới và tầm nhìn đó được cụ thể hóa bằng quy hoạch nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020.
Nhân dân xã Thiện Long, huyện Bình Gia chung sức phát triển hạ tầng nông thôn
Tuy đã có những bước phát triển toàn diện, nhưng nhìn nhận lại, với một xuất phát điểm thấp, nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đánh giá một cách khái quát thì nông nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển chậm, chưa đủ sức thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Tổ chức sản xuất chậm đổi mới, thiếu những tổ chức kinh tế đủ năng lực dẫn dắt người nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết cấu hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng kịp phát triển. Đời sống của người nông dân còn thấp và chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị với nông thôn ngày càng rõ nét. Để đáp nhu cầu và định hướng sự phát triển cho nông nghiệp, nông thôn, ngày 30/12/2010, UBND tỉnh đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020. Căn cứ vào tình hình thực tế và thực trạng của địa phương, quy hoạch đã định hướng cụ thể cho sự phát triển từng ngành trong nội ngành nông nghiệp với quan điểm phát triển là đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào các loại cây trồng mũi nhọn, có hiệu quả kinh tế cao như cây lấy gỗ, cây công nghiệp ngắn ngày, cây đặc sản, rau màu và thực phẩm… Phát triển đồng bộ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Trong đó lĩnh vực phát triển lâm nghiệp được đặc biệt chú trọng theo hướng hình thành các vùng rừng kinh tế tập trung, cây ăn quả đặc sản, cây nguyên liệu…gắn liền với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, mang tính riêng có của Lạng Sơn sẽ dần khẳng định được thương hiệu thông qua việc dán nhãn mác cho sản phẩm.
Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là các khu nông nghiệp công nghệ cao. Đây là hướng mở quan trọng cho phát triển sản xuất với việc hình thành các trung tâm công nghệ tập trung sản xuất giống cây trồng vật nuôi có chất lượng cao, sạch bệnh. Trong một tương lai gần Lạng Sơn sẽ hình thành khu sản xuất giống lúa đặc sản chất lượng cao tại Tràng Định; khu sản xuất rau an toàn ở vùng ven thành phố Lạng Sơn; khu sản xuất lợn giống siêu nạc thuần chủng tại Hữu Lũng; khu nhân giống cây ăn quả tại Chi Lăng; khu nuôi cấy mô tại Cao Lộc…Đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất là chìa khóa mở ra cánh cửa hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp. Một trong những mục tiêu phát triển tổng quát của Lạng Sơn là phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới làm thay đổi cơ bản nông thôn Lạng Sơn về hạ tầng, về văn hóa xã hội và về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. Chính vì vậy song song với quy hoạch phát triển sản xuất, Lạng Sơn đã đặc biệt chú trọng tới quy hoạch phát triển toàn diện kết cấu hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trong đó ngoài quy hoạch xây dựng hạ tầng, công nghiệp chế biến và phát triển ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp được chú trọng trong quy hoạch…Có thể khẳng định quy hoạch nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020 đã khắc họa nên một bức tranh với những gam màu tươi mới, trong đó những người nông dân là chủ thể của khu vực nông thôn hiện đại và năng động.

Đó mới chỉ là quy hoạch, là định hướng, nhưng tầm nhìn có xa, thì bước tiến mới dài. Xét về tổng thể, Lạng Sơn có đầy đủ các yếu tố để làm cho bức tranh đó trở thành hiện thực. Bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn đã và đang có những bước khởi đầu vững chắc, trong đó phải kể đến sự nỗ lực của toàn tỉnh trong những bước đầu triển khai xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ còn nhiều lúng túng, nay tiến độ đã thông và được toàn dân hưởng ứng. Những bước khởi động ấy đã và đang tạo nên một nền tảng vững chắc để đưa tầm nhìn về nông nghiệp, nông thôn Xứ Lạng trở thành hiện thực.

Lê Minh