Thứ ba,  31/01/2023

Nghị quyết 11: Vạch đường xúc tiến đầu tư

LSO-Là một tỉnh biên giới với lợi thế trung chuyển, giao lưu kinh tế, văn hoá với nước bạn, từ đó phát huy lợi thế thu hút đầu tư, liên doanh liên kết khai thác tiềm năng để phát triển, Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 28/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xúc tiến đầu tư đến năm 2010 đã vạch đường xúc tiến đầu tư, qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.Liên doanh đầu tư sản xuất bình chữa cháy tại Công ty Hùng VươngMặc dù Lạng Sơn đã trải rộng tấm thảm đỏ mời gọi đầu tư nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Nói một cách hình ảnh, các yếu tố cần đã có nhưng còn những lợi thế khác chưa được khai thác triệt để, vì vậy việc thu hút đầu tư giống như lời nhiệt thành mời khách đến nhà, nhưng căn nhà còn quá đơn sơ khách đến rồi khó lưu giữ khách. Trước tình hình ấy, với yêu cầu đẩy mạnh thu hút đầu tư, Nghị quyết 11 ra đời, đây có thể coi là một cam kết mang tính vạch đường khẳng định quan điểm...

LSO-Là một tỉnh biên giới với lợi thế trung chuyển, giao lưu kinh tế, văn hoá với nước bạn, từ đó phát huy lợi thế thu hút đầu tư, liên doanh liên kết khai thác tiềm năng để phát triển, Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 28/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xúc tiến đầu tư đến năm 2010 đã vạch đường xúc tiến đầu tư, qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Liên doanh đầu tư sản xuất bình chữa cháy tại Công ty Hùng Vương
Mặc dù Lạng Sơn đã trải rộng tấm thảm đỏ mời gọi đầu tư nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Nói một cách hình ảnh, các yếu tố cần đã có nhưng còn những lợi thế khác chưa được khai thác triệt để, vì vậy việc thu hút đầu tư giống như lời nhiệt thành mời khách đến nhà, nhưng căn nhà còn quá đơn sơ khách đến rồi khó lưu giữ khách. Trước tình hình ấy, với yêu cầu đẩy mạnh thu hút đầu tư, Nghị quyết 11 ra đời, đây có thể coi là một cam kết mang tính vạch đường khẳng định quan điểm của toàn tỉnh với công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư. Sau Nghị quyết 11, hàng loạt các chính sách của tỉnh ra đời, ban hành các danh mục kêu gọi đầu tư và chỉ trong một thời gian ngắn nhiều đơn vị liên quan đến đầu tư, tư vấn đã được thành lập như Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm xúc tiến du lịch… Cùng đó, khá nhiều ấn phẩm kêu gọi đầu tư, quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh, quy hoạch một số vùng, ngành cũng được tiến hành. Từ đó một lần nữa khẳng định, thống nhất nhận thức về tầm quan trọng quyết tâm kêu gọi đầu tư của toàn tỉnh. Từ 2007 đến nay, tổng đầu tư toàn xã hội của Lạng Sơn đã đạt 19.500 tỷ đồng, gấp 2,11 lần giai đoạn 2001-2005, trong đó vốn ngoài ngân sách tăng 71%, năm 2010 là khoảng 5.880 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.045 tỷ đồng, chiếm 5,35% tổng vốn. Một số dự án đầu tư đã phát huy được hiệu quả như Nhà máy Xi măng Đồng Bành, Nhà máy luyện chì kẽm, Dự án khu trung chuyển hàng hoá… Để tiếp tục kêu gọi đầu tư, Lạng Sơn đã có nhiều biện pháp xúc tiến đầu tư như qua hội nghị xúc tiến đầu tư vào 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn; hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn; hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch Lạng Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh… Qua đó đã thu hút được 22 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn 189,7 triệu USD, tiếp nhận 82 dự án phi chính phủ và rất nhiều các nhà đầu tư trong nước xây dựng dự án tiền khả thi. Qua thành công của một số dự án đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, nâng cao hạ tầng kinh tế nông thôn, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân, hoạt động phục vụ công tác đầu tư được cải thiện theo hướng tích cực. Ông Trần Hồng Đức, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư khẳng định: “Nghị quyết 11 đã vạch đường cho một quá trình đầu tư lâu dài, quá trình đấy có mở đầu nhưng không có kết thúc, mà chỉ có làm mới, làm hiệu quả hơn để đầu tư ngày càng thực sự làm cho tỉnh phát triển”.
Đầu tư sản xuất cống ly tâm tại khu đô thị Nam Hoàng Đồng

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết 11, rất nhiều khó khăn bộc lộ. Thứ nhất đầu tư vào miền núi biên giới là khá khó khăn, dù ưu đãi nhưng chưa đến điểm “nút” để các nhà đầu tư bỏ vốn; một số dự án quá mạo hiểm, thiếu sự thẩm định kỹ, trong đó có nguyên nhân chạy theo số lượng. Thêm một vấn đề nữa là nặng yếu tố bên ngoài trong khi đó chính các doanh nghiệp trong tỉnh đôi lúc chưa được quan tâm động viên để họ bỏ vốn đầu tư. Qua đó thêm một lần nữa kết quả chưa xứng với tiềm năng, chúng ta chưa tìm, chưa kêu gọi được các doanh nghiệp có đủ cả tâm và tầm.

Đông Bắc