Thứ hai,  06/02/2023

Kiên Giang triển khai xây dựng giao thông nông thôn

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, phấn đấu đến năm 2015 sẽ nhựa hoặc bê-tông hóa 100% số tuyến đường giao thông đến trung tâm xã, 60% số tuyến đường liên ấp, với số vốn đầu tư từ 1.100-1.200 tỷ đồng.Để sớm hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết, tỉnh Kiên Giang huy động các nguồn lực, trong năm 2011, ngân sách tỉnh chi cho giao thông tăng từ 35 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng. Tỉnh giao cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức vận động từ 100 tỷ đồng trở lên. Năm 2011 là năm 'Đồng khởi giao thông nông thôn' ở Kiên Giang. Cả hệ thống chính trị sẽ tham gia vận động người dân làm đường giao thông nông thôn .PVGia lai sẽ thu hồi các dự án thủy điện chậm tiến độPhó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ cho biết, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi các dự án thủy điện đã đăng ký nhưng không triển khai xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án kêu gọi...

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, phấn đấu đến năm 2015 sẽ nhựa hoặc bê-tông hóa 100% số tuyến đường giao thông đến trung tâm xã, 60% số tuyến đường liên ấp, với số vốn đầu tư từ 1.100-1.200 tỷ đồng.

Để sớm hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết, tỉnh Kiên Giang huy động các nguồn lực, trong năm 2011, ngân sách tỉnh chi cho giao thông tăng từ 35 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng. Tỉnh giao cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức vận động từ 100 tỷ đồng trở lên. Năm 2011 là năm &#39Đồng khởi giao thông nông thôn&#39 ở Kiên Giang. Cả hệ thống chính trị sẽ tham gia vận động người dân làm đường giao thông nông thôn .

PV

Gia lai sẽ thu hồi các dự án thủy điện chậm tiến độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ cho biết, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi các dự án thủy điện đã đăng ký nhưng không triển khai xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 dự án thủy điện vừa và nhỏ (với tổng công suất 136,35 MW) đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, lập xong dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy trình vận hành hồ chứa… nhưng không tiến hành thi công, cố tình kéo giãn thời gian thi công thực hiện.

PV

Hòa bình công khai kế hoạch cấp điện, cắt giảm điện

UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt Kế hoạch cấp điện, vận hành hệ thống điện trong mùa khô năm 2011. Theo đó, Công ty Điện lực Hòa Bình sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công khai việc cấp điện, cắt giảm điện trong từng tuần, tháng cho các huyện, thành phố trên nguyên tắc: Ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị – xã hội quan trọng trên địa bàn và các khách hàng sử dụng điện được ưu tiên do UBND tỉnh quy định. Thực hiện giảm cắt điện luân phiên đối với mọi phụ tải và các khách hàng, bảo đảm công bằng. UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu, định kỳ 2 lần/ tháng, công ty điện lực phải báo cáo việc cấp điện, cắt giảm điện luân phiên trên địa bàn toàn tỉnh về Sở Công Thương.

Theo Nhandan