Chủ nhật,  05/02/2023

Xuất khẩu hơn một triệu tấn gạo

* Vĩnh Long tập trung mua gạo tạm trữ Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong hai tháng đầu năm nay, cả nước đã xuất khẩu hơn 1,1 triệu tấn gạo các loại, đạt kim ngạch 538,599 triệu USD. So cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh khi vượt gần 300.000 tấn về lượng và gần 200 triệu USD về giá trị. Giá xuất khẩu gạo bình quân hai tháng đầu năm tăng khoảng 14 USD/tấn so cùng kỳ năm ngoái, đạt 490 USD/tấn.Bốn doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, gồm Công ty cổ phần Lương thực - thực phẩm, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu, Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty TNHH Hồng Trang đang tập trung củng cố hệ thống thu mua ở các huyện, nhằm thực hiện tốt việc tổ chức mua 49.000 tấn gạo tạm trữ (tương đương gần 100.000 tấn lúa). Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng tăng cường khai thác thị trường xuất khẩu. Tổng lượng gạo xuất khẩu trong hai tháng đầu năm của tỉnh là hơn 71.800 tấn gạo, kim ngạch đạt hơn 31 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2010...

* Vĩnh Long tập trung mua gạo tạm trữ

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong hai tháng đầu năm nay, cả nước đã xuất khẩu hơn 1,1 triệu tấn gạo các loại, đạt kim ngạch 538,599 triệu USD. So cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh khi vượt gần 300.000 tấn về lượng và gần 200 triệu USD về giá trị. Giá xuất khẩu gạo bình quân hai tháng đầu năm tăng khoảng 14 USD/tấn so cùng kỳ năm ngoái, đạt 490 USD/tấn.

Bốn doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, gồm Công ty cổ phần Lương thực – thực phẩm, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu, Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty TNHH Hồng Trang đang tập trung củng cố hệ thống thu mua ở các huyện, nhằm thực hiện tốt việc tổ chức mua 49.000 tấn gạo tạm trữ (tương đương gần 100.000 tấn lúa). Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng tăng cường khai thác thị trường xuất khẩu. Tổng lượng gạo xuất khẩu trong hai tháng đầu năm của tỉnh là hơn 71.800 tấn gạo, kim ngạch đạt hơn 31 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2010 tăng gấp 2,74 lần về sản lượng và tăng 1,61 lần về giá trị.

Theo Nhandan