Chủ nhật,  29/01/2023

Ðiều chỉnh giảm giá sàn xuất khẩu gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến nay, các doanh nghiệp trong cả nước xuất khẩu được 1,3 triệu tấn gạo, trị giá 627,728 triệu USD.Hiện nay, giá lúa thường ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long dao động 5.100-5.200 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.300-5.400 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.200-7.300 đồng/kg, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm 6.800-7.000 đồng/kg...VFA vừa có thông báo về việc điều chỉnh giảm giá sàn xuất khẩu gạo, có hiệu lực áp dụng sau ba ngày công bố. Theo đó, giá sàn xuất khẩu gạo loại 5% tấm sẽ về mức 500 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn và loại gạo 25% tấm về mức 480 USD/tấn từ mức 490 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn. Đây là lần thứ năm VFA điều chỉnh giá sàn xuất khẩu gạo kể từ đầu năm đến nay và là lần thứ hai giá sàn xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam được VFA điều chỉnh giảm từ 520 USD/tấn xuống 500 USD/tấn giá...

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến nay, các doanh nghiệp trong cả nước xuất khẩu được 1,3 triệu tấn gạo, trị giá 627,728 triệu USD.
Hiện nay, giá lúa thường ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long dao động 5.100-5.200 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.300-5.400 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.200-7.300 đồng/kg, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm 6.800-7.000 đồng/kg…
VFA vừa có thông báo về việc điều chỉnh giảm giá sàn xuất khẩu gạo, có hiệu lực áp dụng sau ba ngày công bố. Theo đó, giá sàn xuất khẩu gạo loại 5% tấm sẽ về mức 500 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn và loại gạo 25% tấm về mức 480 USD/tấn từ mức 490 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn. Đây là lần thứ năm VFA điều chỉnh giá sàn xuất khẩu gạo kể từ đầu năm đến nay và là lần thứ hai giá sàn xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam được VFA điều chỉnh giảm từ 520 USD/tấn xuống 500 USD/tấn giá FOB.
Theo Nhandan