Thứ hai,  20/03/2023

Triển khai Chương trình đánh giá Khu vực tài chính tại Việt Nam

Ngày 14-3, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1492/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai Chương trình đánh giá Khu vực tài chính (FSAP) tại Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đầu mối phối hợp các bộ, ngành hữu quan đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện chương trình; làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để xác định các lĩnh vực sẽ đưa vào đánh giá trong chương trình, xác định các nội dung chi tiết và thời điểm thích hợp để triển khai chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.Mục tiêu của FSAP là: củng cố các hệ thống tài chính; chuyển giao chuyên môn và các thông lệ tốt nhất cho các cơ quan trong nước; thúc đẩy các cải cách trong ngành tài chính. Đến nay, đã có 151 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương...

Ngày 14-3, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1492/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai Chương trình đánh giá Khu vực tài chính (FSAP) tại Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đầu mối phối hợp các bộ, ngành hữu quan đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện chương trình; làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để xác định các lĩnh vực sẽ đưa vào đánh giá trong chương trình, xác định các nội dung chi tiết và thời điểm thích hợp để triển khai chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu của FSAP là: củng cố các hệ thống tài chính; chuyển giao chuyên môn và các thông lệ tốt nhất cho các cơ quan trong nước; thúc đẩy các cải cách trong ngành tài chính. Đến nay, đã có 151 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình.
Theo Nhandan