Thứ tư,  08/02/2023

Yêu cầu các doanh nghiệp nắm bắt tình hình người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Ðông

Trong những ngày qua, tình hình chính trị tại một số nước thuộc khu vực Trung Đông đang diễn biến phức tạp, có thể gây nhiều bất lợi cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực này.Để có kế hoạch ứng phó kịp thời đối với tình hình trên, nhằm bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông, ngày 15-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có Công văn số 342/QLLĐNN-QLLĐ yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thực hiện gấp việc rà soát, thống kê tổng số người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông (UAE, Ả-rập Xê-út, Ca-ta, Ô-man, Cô-oét,...), đối tác, công trường đang làm việc, địa chỉ liên hệ và những vấn đề liên quan người lao động Việt Nam trong thời điểm hiện nay.Các doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo các cán bộ đại diện tại khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình, đồng thời báo cáo ngay Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia sở tại để được hướng dẫn và...

Trong những ngày qua, tình hình chính trị tại một số nước thuộc khu vực Trung Đông đang diễn biến phức tạp, có thể gây nhiều bất lợi cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực này.

Để có kế hoạch ứng phó kịp thời đối với tình hình trên, nhằm bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông, ngày 15-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có Công văn số 342/QLLĐNN-QLLĐ yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thực hiện gấp việc rà soát, thống kê tổng số người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông (UAE, Ả-rập Xê-út, Ca-ta, Ô-man, Cô-oét,…), đối tác, công trường đang làm việc, địa chỉ liên hệ và những vấn đề liên quan người lao động Việt Nam trong thời điểm hiện nay.

Các doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo các cán bộ đại diện tại khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình, đồng thời báo cáo ngay Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia sở tại để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời khi có vấn đề bất thường xảy ra. Các cán bộ đại diện tại khu vực Trung Đông cần khuyến cáo ngay người lao động tránh những địa điểm có biểu tình hoặc có nguy cơ biểu tình, khi có bạo loạn phải di tản ngay đến nơi an toàn.

Theo Nhandan