Thứ tư,  08/02/2023

Cao Lộc tập trung giải phóng mặt bằng các dự án

LSO- Năm 2011, huyện Cao Lộc được giao triển khai thực hiện khoảng trên 20 dự án giải phóng mặt bằng (GPMB), tổng số hộ bị ảnh hưởng tới 2.000 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường hàng trăm tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh như dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các dự án trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, các dự án giao thông... Nhận thức sâu sắc tính chất, phức tạp của công tác GPMB, do đó trong kế hoạch năm 2011, Huyện ủy Cao Lộc đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác GPMB và coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của năm và các năm tiếp theo.Cuối năm 2010, Ban thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban và phân công từng đồng chí trong ban chịu trách nhiệm chỉ đạo từ huyện tới các xã, thị trấn có dự án GPMB và...

LSO- Năm 2011, huyện Cao Lộc được giao triển khai thực hiện khoảng trên 20 dự án giải phóng mặt bằng (GPMB), tổng số hộ bị ảnh hưởng tới 2.000 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường hàng trăm tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh như dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các dự án trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, các dự án giao thông… Nhận thức sâu sắc tính chất, phức tạp của công tác GPMB, do đó trong kế hoạch năm 2011, Huyện ủy Cao Lộc đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác GPMB và coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội của năm và các năm tiếp theo.
Cuối năm 2010, Ban thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban và phân công từng đồng chí trong ban chịu trách nhiệm chỉ đạo từ huyện tới các xã, thị trấn có dự án GPMB và xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó hàng tuần Ban bồi thường GPMB của UBND huyện phải báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ hàng tuần, qua đó Ban chỉ đạo huyện nắm tình hình tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ngay sau khi có quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh về công tác GPMB với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy trực thuộc, các ban, ngành của huyện và các chủ đầu tư các dự án. Huyện ủy vào cuộc quyết liệt cộng với sự tổ chức triển khai thực hiện đúng chế độ, quy định pháp luật hiện hành về bồi thường GPMB của UBND huyện, công tác GPMB những tháng đầu năm 2011 trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bãi tập kết bốc xếp hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty Xuân Cương ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị

Đến nay tiến độ GPMB của một số dự án được triển khai bước đầu thuận lợi như các dự án thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự án Bênh viện Đa khoa tỉnh, dự án cải tạo, nâng cấp đường 235 Cao Lộc-Cao Lâu… cơ bản đáp ứng được tiến độ mà UBND tỉnh đề ra. Dự án Bệnh viện Đa khoa, cơ bản các hộ dân tại tiểu dự án xây dựng khu tái định cư đã nhận tiền đền bù, với kinh phí chi trả trên 3 tỷ đồng. Đối với dự án đường nội bộ cửa khẩu Hữu Nghị, huyện đã chi trả đợt 1 được trên 1,5 tỷ đồng với 10/13 hộ nhận tiền, hiện huyện đang đẩy nhanh tiến độ GPMB đợt 2 với diện tích trên 8,6 ha. Ngoài các dự án trọng điểm trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, huyện Cao Lộc cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án GPMB xây dựng cơ sở hạ tầng khác như: dự án Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh, đường Lộc Yên-Thanh Lòa, dự án đường 235 Cao Lộc-Cao Lâu và nhiều dự án khác
Trao đổi với chúng tôi đồng chí Lương Văn Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác GPMB huyện Cao Lộc cho biết, năm 2011 trên địa bàn huyện triển khai đền bù GPMB nhiều dự án trọng điểm thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và các dự án phát triển kinh – tế xã hội khác, do vậy, tập thể Ban thường vụ Huyện ủy đã xác định dù công tác GPMB có phức tạp, khó khăn đến đâu huyện cũng phải thực hiện bằng được, nếu có những vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, huyện sẽ xin ý kiến trực tiếp lãnh đạo cấp trên để xử lý. Bên cạnh đó, để công tác GPMB triển khai có hiệu quả, ngoài trách nhiệm trực tiếp của chính quyền, Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc, tổ chức đoàn thể, nhất là các xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt và trực tiếp tham gia vào công tác GPMB, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bồi thường GPMB và làm tốt công tác vận động đến các hộ dân khi thực hiện các dự án. Với kế hoạch cụ thể, cùng sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện ủy, chúng tôi tin rằng công tác GPMB của huyện Cao Lộc trong năm 2011 sẽ gặt hái được nhiều thành công, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp giai đoạn 2010-2015.

Công Quân