Thứ ba,  31/01/2023

Ðài Loan tăng nhu cầu tiếp nhận người lao động Việt Nam

Chiều 16-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay, nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tăng, nhất là trong ngành điện tử.Vừa qua, do việc Ủy ban Lao động Đài Loan tuyên bố nâng cấp thẩm định hồ sơ xin nhận lao động Phi-li-pin vào làm việc lên khoảng bốn tháng, nên 44% số công ty môi giới đề nghị chủ sử dụng chuyển sang thuê người lao động Việt Nam, 40% đề nghị chuyển sang thuê lao động Thái-lan. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của chủ sử dụng, các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc cần phối hợp chặt chẽ với đối tác, nhằm tăng cường khâu chuẩn bị nguồn lao động cung ứng cho thị trường. Đây là một thông tin đáng chú ý đối với thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam nói chung và đối với các lao động Việt Nam vừa trở về từ Li-bi nói...

Chiều 16-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay, nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tăng, nhất là trong ngành điện tử.

Vừa qua, do việc Ủy ban Lao động Đài Loan tuyên bố nâng cấp thẩm định hồ sơ xin nhận lao động Phi-li-pin vào làm việc lên khoảng bốn tháng, nên 44% số công ty môi giới đề nghị chủ sử dụng chuyển sang thuê người lao động Việt Nam, 40% đề nghị chuyển sang thuê lao động Thái-lan. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của chủ sử dụng, các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc cần phối hợp chặt chẽ với đối tác, nhằm tăng cường khâu chuẩn bị nguồn lao động cung ứng cho thị trường. Đây là một thông tin đáng chú ý đối với thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam nói chung và đối với các lao động Việt Nam vừa trở về từ Li-bi nói riêng.

Theo Nhandan