Chủ nhật,  05/02/2023

Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Ngày 16-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo về hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý. Hội thảo bàn các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần giúp các văn phòng Trung ương nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp. Hội thảo gồm hai chủ đề: Triển vọng ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Việt Nam hội nhập ASEAN và những vấn đề đặt ra.Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, kiến nghị các giải pháp cụ thể giúp Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành trong việc hoạch định chính sách trong quan hệ quốc tế, nhất là trong bối...

Ngày 16-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo về hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý. Hội thảo bàn các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần giúp các văn phòng Trung ương nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp. Hội thảo gồm hai chủ đề: Triển vọng ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Việt Nam hội nhập ASEAN và những vấn đề đặt ra.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, kiến nghị các giải pháp cụ thể giúp Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành trong việc hoạch định chính sách trong quan hệ quốc tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay.

Theo Nhandan