Thứ hai,  06/02/2023

Tăng cường thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, công ty đã tích cực phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.Ngày 11-3-2011, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường; lãnh đạo và các cổ đông của công ty nêu cao tinh thần tiết kiệm bằng cách thống nhất bãi bỏ việc bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án bất động sản trên phần đất của công ty và quyết tâm phấn đấu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong năm...

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, công ty đã tích cực phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngày 11-3-2011, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường; lãnh đạo và các cổ đông của công ty nêu cao tinh thần tiết kiệm bằng cách thống nhất bãi bỏ việc bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án bất động sản trên phần đất của công ty và quyết tâm phấn đấu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong năm 2011.

Theo Nhandan