Thứ tư,  08/02/2023

Cục Hải quan Lạng Sơn: Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2011

LSO-Ngày 16/3/2011, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2011.Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2008 – 2010; công tác công đoàn năm 2010. Trong năm, công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên về các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của ngành. Các phong trào thi đua tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Năm 2010, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan đã làm thủ tục cho gần 600.000 lượt khách xuất nhập cảnh, gần 70.000 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng kinh ngạch đạt trên 1.700 triệu USD, thu ngân sách đạt 1.634,8 tỷ đồng, vượt 14% chỉ tiêu giao. Phát hiện và xử lý trên 360 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá ước tính gần 4,4 tỷ đồng....

LSO-Ngày 16/3/2011, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2011.
Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2008 – 2010; công tác công đoàn năm 2010. Trong năm, công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên về các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của ngành. Các phong trào thi đua tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Năm 2010, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan đã làm thủ tục cho gần 600.000 lượt khách xuất nhập cảnh, gần 70.000 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng kinh ngạch đạt trên 1.700 triệu USD, thu ngân sách đạt 1.634,8 tỷ đồng, vượt 14% chỉ tiêu giao. Phát hiện và xử lý trên 360 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá ước tính gần 4,4 tỷ đồng. Đến nay, 100% chi cục trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử…
Ký giao ước thi đua năm 2011
Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí; trao giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Hải quan Lạng Sơn cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn và ký giao ước thi đua năm 2011.

Hoàng Vương