Thứ tư,  08/02/2023

Cục Hải quan Lạng Sơn: Triển khai hiện đại hoá 2011

LSO-Tối ngày 16/3/2011, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hoá hải quan 2011, quán triệt bước 2 “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” đến toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành.Triển khai hiện đại hoá Hải quan 2011Sau 3 năm thực hiện cải cách hiện đại hoá hải quan (năm 2008-2010), Hải quan Lạng Sơn đã thu được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực: chống buôn lậu, gian lận thương mại; thu thuế xuất nhập khẩu; tổ chức phát triển nguồn nhân lực; áp dụng tiến bộ công nghệ thông tin vào công tác; triển khai hải quan điện tử; nâng cao chất lượng quản lý hành chính. Từ đó đã giúp thu đạt 1.197,4 tỷ đồng vào năm 2010, bắt giữ trên 500 vụ buôn lậu, triển khai 18 phần mềm ứng dụng, rút ngắn thời gian thông quan luồng xanh còn 5 phút. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phục vụ khách hàng, Hải quan Lạng Sơn sẽ tăng cường các hoạt động để cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương liêm chính, tạo điều kiện tối...

LSO-Tối ngày 16/3/2011, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hoá hải quan 2011, quán triệt bước 2 “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” đến toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành.
Triển khai hiện đại hoá Hải quan 2011
Sau 3 năm thực hiện cải cách hiện đại hoá hải quan (năm 2008-2010), Hải quan Lạng Sơn đã thu được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực: chống buôn lậu, gian lận thương mại; thu thuế xuất nhập khẩu; tổ chức phát triển nguồn nhân lực; áp dụng tiến bộ công nghệ thông tin vào công tác; triển khai hải quan điện tử; nâng cao chất lượng quản lý hành chính. Từ đó đã giúp thu đạt 1.197,4 tỷ đồng vào năm 2010, bắt giữ trên 500 vụ buôn lậu, triển khai 18 phần mềm ứng dụng, rút ngắn thời gian thông quan luồng xanh còn 5 phút. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phục vụ khách hàng, Hải quan Lạng Sơn sẽ tăng cường các hoạt động để cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương liêm chính, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Mở rộng thủ tục hải quan điện tử, phấn đấu hoàn thành và vượt 80% tờ khai điện tử.
Qua đó Hải quan Lạng Sơn đã triển khai bước 2 “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”. Việc tăng cường họp về đêm tiết kiệm thời gian phục vụ khách hàng cũng là một nội dung mới trong cải cách hành chính của Hải quan Lạng Sơn.

Nguyễn Nhật Anh