Thứ hai,  06/02/2023

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Văn Quan

LSO-Ngày 9/1/2006, HĐND huyện Văn Quan đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2006-2010. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các ngành, cơ quan chức năng tiếp thu, triển khai chính sách hỗ trợ giảm nghèo gắn với chương trình 134, 167, 135 giai đoạn II và cơ chế cho vay XĐGN, giải quyết vốn vay tạo việc làm, giúp cho người dân có nhiều cơ hội mở mang phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống. Tuy vây, vì nhiều nguyên nhân, sau 5 năm triển khai thực hiện, một số mục tiêu của đề án vẫn không đạt được.Huyện Văn Quan tích cực trồng cây phát triển kinh tế đồi rừngTrong thời gian triển khai thực hiện đề án, cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh, huyện Văn Quan chịu ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, gây ra thiên tai, hạn hán, lũ lụt, ngập úng nhiều nơi; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm...

LSO-Ngày 9/1/2006, HĐND huyện Văn Quan đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2006-2010. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các ngành, cơ quan chức năng tiếp thu, triển khai chính sách hỗ trợ giảm nghèo gắn với chương trình 134, 167, 135 giai đoạn II và cơ chế cho vay XĐGN, giải quyết vốn vay tạo việc làm, giúp cho người dân có nhiều cơ hội mở mang phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống. Tuy vây, vì nhiều nguyên nhân, sau 5 năm triển khai thực hiện, một số mục tiêu của đề án vẫn không đạt được.
Huyện Văn Quan tích cực trồng cây phát triển kinh tế đồi rừng

Trong thời gian triển khai thực hiện đề án, cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh, huyện Văn Quan chịu ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, gây ra thiên tai, hạn hán, lũ lụt, ngập úng nhiều nơi; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm bùng phát; giá cả vật tư, giống cây, con tăng cao, biến động thường xuyên. Đặc biệt, đợt rét đậm, rét hại năm 2008 đã làm chết 4.340 con trâu, bò của 2.475 hộ dân, trong đó có 361 hộ nghèo. Hai cơn bão số 4, số 6/2008 tiếp tục gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân, đặc biệt là các hộ nghèo, tỷ lệ tái nghèo cao. Những khó khăn trên là rào cản trong việc triển khai thực hiện Đề án XĐGN trên địa bàn huyện. Vì vậy, để triển khai có hiệu quả Đề án, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương XĐGN, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, mọi người, mọi cấp, mọi ngành đều có trách nhiệm tham gia XĐGN, người nghèo tự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Chỉ đạo các ngành chức năng huy động nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển nông lâm nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thêm diện tích gieo trồng hàng năm, thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT-XH gắn với XĐGN…Qua 5 năm thực hiện đề án, được sự hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp, các cơ quan chuyên môn, sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhiều hộ đã vươn lên trong phát triển kinh tế, có tích lũy để tái sản xuất. Nhiều hộ nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người đã tăng trên 200.000đồng/tháng, vượt qua ngưỡng nghèo theo quy định. Mức thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2006: 5,2 triệu đồng/người/năm, đến nay, đạt gần 8 triệu đồng/người/năm. Các chính sách hỗ trợ được huyện nghiêm túc triển khai thực hiện như: đã cho 5.811 lượt hộ vay vốn ưu đãi hộ nghèo với tổng số 4.500 hộ dư nợ; quan tâm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; hỗ trợ con em hộ nghèo trong giáo dục; sửa chữa và làm mới được 1.110 ngôi nhà với tổng kinh phí 6.365 triệu đồng, giúp hộ nghèo cải thiện nơi ăn, ở và sinh hoạt…Mặc dù vậy, kết quả giảm nghèo vẫn không đạt mục tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra, toàn huyện chỉ giảm được 3.209 hộ nghèo, trong khi mục tiêu là 4.659 hộ, chỉ đạt 68,87%. Mục tiêu phấn đấu của nghị quyết giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3-5%, nhưng mới giảm được khoảng 2,01%. Tỷ lệ hộ tái nghèo và nghèo mới hàng năm tăng cao, chiếm 15,71%. Nguyên nhân là do: một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo công tác XĐGN chưa kịp thời, chưa quyết liệt, thiếu tập trung, công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện và quản lý các chương trình dự án không chặt chẽ, kém hiệu quả; chưa thực sự quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người nông dân vươn lên thoát nghèo; một bộ phận hộ nghèo không tự giác phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước hỗ trợ.

Đức Anh